Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας

igmdimarxeio

igmdimarxeioΚαλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 15 Απριλίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑ 1ο

Έγκριση δημοπράτησης κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού και παραλίας για ομπρέλες – ξαπλώστρες, τραπεζοκαθίσματα και θαλάσσια μέσα αναψυχής.

-Εισηγητής: Μαρτίνης Δονάτος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο

Επί της αιτήσεως του κ. Αθανασίου Κάντα για προσκύρωση καταργούμενου κοινόχρηστου χώρου στην Δ.Κ. Πέρδικας του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Μαρτίνης Δονάτος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο

Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη της πράξης με τίτλο «Προμήθεια δύο (2) απορριμματοφόρων ανακύκλωσης τύπου πρέσας δυναμικότητας 12 τόνων ωφέλιμου φορτίου» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012–2015 του Πράσινου Ταμείου».

-Εισηγητής: Γόγολος Ιωάννης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο

Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη της πράξης με τίτλο: «Προμήθεια 200 μεταλλικών κάδων απορριμμάτων 1.100 λίτρων, 200 πλαστικών κάδων ανακύκλωσης (μπλε χρώματος) 1.100 λίτρων και 150 πλαστικών κάδων ανακύκλωσης 240 λίτρων» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012–2015 του Πράσινου Ταμείου».

-Εισηγητής: Γόγολος Ιωάννης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο

Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη της πράξης με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικής χαράς Ηγουμενίτσας» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012–2015 του Πράσινου Ταμείου».

-Εισηγητής: Γόγολος Ιωάννης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο

Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη της πράξης με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών τοπικών κοινοτήτων» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012–2015 του Πράσινου Ταμείου».

-Εισηγητής: Γόγολος Ιωάννης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο

Έγκριση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για δημιουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 20.000 MW στη θέση «ΠΙΘΑΡΙ – ΒΟΤΑΝΙ – ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ» του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Αθανασίου Κωνσταντίνος – Πολιτικός Μηχανικός Τ.Υ.Δ.Η.

ΘΕΜΑ 8ο

Έγκριση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για δημιουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 30.000 MW στη θέση «ΑΣΠΡΟΒΟΥΝΙ – ΠΟΡΤΑ – ΠΑΛΙΟΥΡΙ – ΒΟΥΝΟΣΠΗΛΙΑ» των Δήμων Ηγουμενίτσας και Σουλίου.

-Εισηγητής: Αθανασίου Κωνσταντίνος – Πολιτικός Μηχανικός Τ.Υ.Δ.Η.

ΘΕΜΑ 9ο

Έγκριση διενέργειας ανοιχτού εθνικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών εξωτερικού εμπειρογνώμονα στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου «Natural and Cultural NETwork for the promotion and integration of transnational resources» (Ακρωνύμιο: NCNET).

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο

Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου.

-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο

Αποδοχή ή μη της πρότασης της ΓΓΑ για κατασκευή ανοιχτού κολυμβητηρίου με ΣΔΙΤ.

-Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο

Γνωμοδότηση για την έκδοση αδειών εκτέλεσης και χρήσης νερού τριών νέων γεωτρήσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Η.

-Εισηγητής: Μαρτίνης Δονάτος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο

Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 του Ν.Π.Ι.Δ. ”Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ηγουμενίτσας”.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο

Αντικατάσταση μέλους και ορισμός νέου Προέδρου στο διοικητικό συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ».

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο

Αντικατάσταση Προέδρου και ορισμός νέου μέλους στο διοικητικό συμβούλιο του Ν.Π.Ι.Δ. «Δ.Ε.Υ.Α.Η.».

-Εισηγητής: Δήμαρχος.