Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 5 Ιουνίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑ 1ο

Έγκριση σχεδίου ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2013.

-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο

Επί αιτήσεως Νικολάου και Ιωάννας Μπέμπη του Σωκράτη, για τροποποίηση του Σχεδίου Πόλεως στο Ο.Τ. 41 στη θέση «Γράβα» της Δημοτικής Κοινότητας Ηγουμενίτσας του Δήμου Ηγουμενίτσας, για άρση του ρυμοτομικού βάρους.

-Εισηγητής: Μαρτίνης Δονάτος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο

Έκφραση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Βελτίωση δρόμου που συνδέει την Τ.Κ. Ελευθερίου του Δήμου Ηγουμενίτσας στη θέση Νεκροταφείο με δρόμο που συνδέει την Αγία Κυριακή και την Τ.Κ. Λιβαδαρίου του Δήμου Πάργας στη θέση Κιάφα του Δήμου Ηγουμενίτσας».

-Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο

Έκφραση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Υφιστάμενο πρατήριο υγρών καυσίμων – λιπαντήριο» ιδιοκτησίας Θωμά Μώκου στην Δ.Κ. Πέρδικας του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο

Έκφραση γνώμης επί του υπ’ αριθ. πρωτ. 79/21.02.2013 της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Θεσπρωτίας, σχετικά με την αδειοδότηση τοποθέτησης πλωτής εξέδρας από την εταιρεία NEILSON HELLAS Α.Ξ.Τ.Ε. (Ξενοδοχείο “RETREAT”), συνολικού εμβαδού 95,95τμ, αποτελούμενη από 5 τεμάχια, εντός θαλάσσιου χώρου, χωρίς επέμβαση στον αιγιαλό, στη θέση «ΜΠΕΛΛΑ ΒΡΑΚΑ» στην Τ.Κ. Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Μαρτίνης Δονάτος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο

Έγκριση διάθεσης πίστωσης 1.500 € συν του αναλογούντος ΦΠΑ για τουριστική προβολή του Δήμου.

-Εισηγήτρια: Δήμα Ισμήνη – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο

Καθορισμός τέλους χρήσης Υδροφόρας.

-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο

Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας οικονομικού έτους 2013.

-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος – Αντιδήμαρχος.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΑΜΙΟΥ Γ. ΜΑΡΙΑ