Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 4η του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2013, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ , και ώρα 18: 00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης για μετονομασία της Τ.Κ . Ριζού σε <<ΑΡΑΧΩΒΑ>> .

Εισηγητής : Δήμαρχος κ. Παππάς Μηνάς

2. Αποδοχή επιχορηγήσεων – τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2013- τεχνικού προγράμματος.

Εισηγητές: Α/δήμαρχοι κ.κ. Μπεράτης Γεώργιος και Σωτηρίου Παναγιώτης

3. Έγκριση τεχνικού Προγράμματος έτους 2014.

Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Σωτηρίου Παναγιώτης

4. ΄Εγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΝΕ.Κ.Ε.ΔΗ.Φ η οποία αφορά τον ισολογισμό και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης από 1-1-2012 έως 31-12-2012 ..

Εισηγητής:Α/δήμαρχος κ. Μπεράτης Γεώργιος

5. Απαλλαγή μαθητών –τριών ως ειδικές περιπτώσεις από την υποχρέωση καταβολής τροφείων από 10/9/2013 έως 30/6/2014.

Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μπεράτης Γεώργιος

6. Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Ηπείρου για την εκτέλεση του έργου << Αποκατάσταση ομβροδεξαμενής κοινότητας Κοκκινολιθαρίου ( προμήθεια υλικών).

Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Σωτηρίου Παναγιώτης

7. Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Ηγουμενίτσας για επιβλέψεις μελετών και έργων.

Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Σωτηρίου Παναγιώτης

8. Έγκριση μελέτης για την υλοποίηση του έργου NCNET στα πλαίσια του Προγράμματος Ελλάδα – Αλβανία 2007 -2013.

Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Παναγιώτης Στεργίου

9. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης 67,87 στρ. στη θέση << Παπαδιά>> της Τ.Κ Κεστρίνης.

Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Παναγιώτης Στεργίου

10. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης 7,80 στρ. στη θέση <<Κάμπος Ελαίας>> της Δ.Κ. Φιλιατών.

Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Παναγιώτης Στεργίου

11. Γνωμοδότηση επί αιτήματος της εταιρείας Ιχθυοκαλλιεργειών << ΛΙΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε>>, για μετεγκατάσταση της στην θέση << Όρμος Χαλκιάς>> Λωρίδας Σαγιάδας της Τ.Κ. Σαγιάδας.

Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Παναγιώτης Στεργίου

12. Γνωμοδότηση επί αιτήματος και της σχετικής μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της εταιρείας Ιχθυκαλλιεργειών << ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ>> για εκμίσθωση θαλάσσιας έκτασης 80 στρεμμάτων στη θέση << ΟΡΜΟΣ ΠΑΓΑΝΙΑΣ>> Λωρίδας Σαγιάδας της τ.κ. Σαγιάδας.

Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Παναγιώτης Στεργίου

13. Γνωμοδότηση επί αιτήματος της εταιρείας Ιχθυοκαλλιεργειών << SEAFARM IONIAN AE>> ,για μετεγκατάσταση – μετατόπιση υφιστάμενης μονάδας στην θέση << Σταυρός Κάτω Αετού>> Λωρίδας Σαγιάδας της τ.κ. Σαγιάδας.

Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Παναγιώτης Στεργίου

14. Παράταση της μείωσης 20% των μισθωμάτων ακινήτων που εκμισθώνει ο Δήμος Φιλιατών.

Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Παναγιώτης Στεργίου

15. Απόδοση αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 1.056,00 ευρώ στον Χαρίση Γεώργιο του Χαρίση.

Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μπεράτης Γεώργιος

16. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέν ποσού στον Ζέρβα Κωνσταντίνο του Ιωάννη που καταβλήθηκε για δημοτικά τέλη και δημοτικό φόρο σε σταυλικές εγκαταστάσεις

Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μπεράτης Γεώργιος

17. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέν ποσού στην Καπουράνη Σπυριδούλα του Ιωάννη σύζυγο του εκλιπόντος Ευθυμίου Αθανασίου του Αποστόλου που καταβλήθηκε για δημοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και δημοτικό φόρο λόγω λανθασμένης χρέωσης τετραγωνικών.

Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μπεράτης Γεώργιος

18. Διαγραφή και επαναβεβαίωση χρεών από χρήση Δημοτικών βοσκοτόπων παρελθόντων οικονομικών ετών.

Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μπεράτης Γεώργιος

19. Παράταση προθεσμίας του έργου << Αποπεράτωση κοιν. τουαλέτας στην Τ. Κ. Φοινικιού>>.

Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Σωτηρίου Παναγιώτης

20. Μείωση απόστασης Νεκροταφείου Φιλιατών από το εγκεκριμένο σχέδιο Πόλης και το σχέδιο επέκτασης.

Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Σωτηρίου Παναγιώτης

21. Παραχώρηση υπαίθριας έκτασης στον Ο.Τ.Ε. στην τ.κ. Αχλαδιάς.

Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Βλάχος Παρασκευάς