Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας

igmdimarxeio

Η επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας, θα γίνει στις 6 Απριλίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑ 1ο Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2011.

– Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2010 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ».

-Εισηγητής: Βασίλειος Τσώλης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2010 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΑΠΗ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ».

-Εισηγητής: Βασίλειος Τσώλης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο Έγκριση Απολογισμού οικονομικών έτών 2009 & 2010 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΑΠΗ 1 (Πλαταριάς) του Δήμου Συβότων».

-Εισηγητής: Βασίλειος Τσώλης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2010 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΑΠΗ 2 (Συβότων) του Δήμου Συβότων».

-Εισηγητής: Βασίλειος Τσώλης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2010 του Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικός Σταθμός Δήμου Συβότων».

-Εισηγητής: Βασίλειος Τσώλης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2010 του Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΒΟΤΩΝ».

-Εισηγητής: Βασίλειος Τσώλης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2010 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ».

-Εισηγητής: Βασίλειος Τσώλης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο Έγκριση Απολογισμών Σχολικών Επιτροπών Δήμου Ηγουμενίτσας οικονομικού έτους 2010.

-Εισηγητής: Ιωάννης Τζάνης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο Επί της με αριθμ. 2/2011 απόφασης του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας για καθορισμό χώρου ανέγερσης προτομής από το ΓΕΣ του Αρχιλοχία (Α.Σ.) Γκιώκα Κωνσταντίνου του Ηλία.

-Εισηγητής: Σπυρίδων Ζωγράφος – Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας

Πέρδικας.

ΘΕΜΑ 11ο Παραλαβή προμελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Π.Ε.1».

-Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τη συγκρότηση της επιτροπής χορήγηση βεβαιώσεων παραγωγής αγροτικών προϊόντων (άρθρο 3 του Π.Δ.51/13-3-2006).

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο Εκδήλωση για το κίνημα του εθελοντισμού. Έγκριση κάλυψης εξόδων (κίνησης και διαμονής) της ομιλήτριας.

-Εισηγητής: Ιωάννης Τζάνης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο Ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας Οικονομικής Επιτροπής.

-Εισηγητής: Βασίλειος Τσώλης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο Ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπής Ποιότητος Ζωής.

-Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 16ο Ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας Εκτελεστικής Επιτροπής.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 17ο Ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτικών Συμβουλίων.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΠΠΑΣ Α. ΘΩΜΑΣ