Συνεδρίαση του Δ.Σ Φιλιατών

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 31η του μηνός Ιουλίου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση Αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2015.

Εισηγητής : Α/δήμαρχοι κ.κ. Παππά Ουρανία και Μπέλλος Παύλος

2. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Β΄ Tριμήνου έτους 2015 (Έσοδα – Έξοδα Δήμου Φιλιατών).

-Εισηγητής: Α/δήμαρχος κα. Παππά Ουρανία

3. Λήψη απόφασης για την υποστήριξη της υποψηφιότητας << Ιωάννινα- ΄Ηπειρος , Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021>>.

-Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

4. Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 111/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί: Παραχώρηση χρήσης παλαιού Δημοτικού σχολείου Χαραυγής στην αδελφότητα Χαραυγιτών Θεσπρωτίας με έδρα την Αθήνα για διενέργεια Πολιτιστικών εκδηλώσεων.

-Εισηγητής: Α/δήμαρχος κα. Παππά Ουρανία

5. Αίτημα για παραχώρηση χρήσης Νηπιαγωγείου της Τ.Κ. Πλαισίου στον εκπολιτιστικό Σύλλογο Πλαισίου << Η ΚΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ>>.

-Εισηγητής: Α/δήμαρχος κα. Παππά Ουρανία

6. Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 101/2015 απόφασης Δ.Σ. περί : Άσκηση αρμοδιότητας «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης», «Ίδρυση και Λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου» από το Νομικό Πρόσωπο ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ.

-Εισηγητής: Α/δήμαρχος κα. Παππά Ουρανία

7. Ίδρυση και λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου από το Δήμο Φιλιατών.

-Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

8. Αίτημα για μείωση μίσθωσης καταστήματος δημοτικού ακινήτου.

-Εισηγητής: Α/δήμαρχος κα. Παππά Ουρανία

9. Άνοιγμα λογαριασμού για μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου Φιλιατών στην Τράπεζα της Ελλάδος και ορισμός εξουσιοδοτημένων οργάνων για την κίνησή του.

-Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων και Α/δήμαρχος κα. Παππά Ουρανία

10. Επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων Δήμου Φιλιατών -Έγκριση δαπάνης και έγκριση διάθεσης πίστωσης.

-Εισηγητής: Α/δήμαρχος κα. Παππά Ουρανία

11. Τροποποίηση της υπ΄αριθ . 26/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου-Αντικατάσταση τακτικών μελών Επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών οχημάτων και μηχανημάτων για το έτος 2015.

– Εισηγητής: Α/δήμαρχοι κ. Κατσάρης Πέτρος και Παππά Ουρανία

12. Διαγραφές οφειλών ύδρευσης.

-Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

13. Συγκρότηση νέας επιτροπής παρακολούθησης μελέτης ΣΧΟΟΑΠ (πρώην Δήμου Σαγιάδας).

– Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

14. Αποδοχή της υπ’ αριθμ. 12304/17.7.2015 απόφασης προέγκρισης δημοπράτησης του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων κάμπου Σαγιάδας»_Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» & καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του.

– Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

15. Έγκριση εκποίησης εγκαταλελειμμένων οχημάτων .

– Εισηγητής:Α/δήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

16. Έγκριση Προμήθειας μεταχειρισμένου οχήματος για τις ανάγκες της υπηρεσίας ύδρευσης.

– Εισηγητής:Α/δήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

17. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΑΓΙΑΔΑΣ»

Εισηγητής : Α/δήμαρχος κ. Μπέλλος Παύλος

18. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ενίσχυση Υδρευσης Ν. Θεσπρωτίας. Β Υποέργο: «δίκτυο Άγιος Νικόλαος έως γέφυρα Νεράιδας»».

Εισηγητής : Α/δήμαρχος κ. Μπέλλος Παύλος

19. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΚΕΣΤΡΙΝΗΣ»

Εισηγητής : Α/δήμαρχος κ. Μπέλλος Παύλος

20. Έγκριση της μελέτης «Μελέτη κατεδάφισης στάβλου στη θέση ¨Μπούσιακο¨ στην τ.κ. Κοκκινιάς.

Εισηγητής : Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων και Α/δήμαρχος κ. Μπέλλος Παύλος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Γκίζας Ν. Χρήστος