Συνεδριάζει η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Περιφέρειας

Τη Δευτέρα 16 Ιουλίου 2012 και ώρα 11:00 συνεδριάζει η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Περιφέρειας Ηπείρου (στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου) με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση πρακτικών προηγουμένης συνεδρίασης.
  2. Καθορισμός τρόπου καθιέρωσης περιόδου χαμηλού κόστους ανά κλάδο επαγγελματιών, προκειμένου να ενισχυθεί η ρευστότητα της τοπικής αγοράς.