Συνεδριάζει η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Περιφέρειας Ηπείρου

Την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 12:00 συνεδριάζει η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Εκλογή Αντιπροέδρου.
  2. Καταγραφή όλων των ιατροκοινωνικών – προνοιακών δομών σε όλα τα επίπεδα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου (πρόταση του μέλους της Επιτροπής κ. Κων/νου Μπασιούκα).
  3. Ταύτιση των Υγειονομικών Περιφερειών με τις Διοικητικές Περιφέρειες (πρόταση του μέλους της Επιτροπής κ. Βασιλικής Μπούμπα).