Συνεδριάζει η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Περιφέρειας

Tην Πέμπτη 1 Μαρτίου 2012 και ώρα 10.00 συνεδριάζει στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, συνεδριάζει η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1.  Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης.
  2. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στα προγράμματα TOP-ECO.
  3. Αίτημα των εργαζόμενων της εταιρείας «ΑΦΟΙ Γ. ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.».