Συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου

Τη Δευτέρα 28 Μαΐου 2012 και ώρα 13:00 συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα  ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση αποφάσεων 4ου Πρακτικού της  Συνεδρίασης της Επιτροπής  Περιβάλλοντος Χωρικού    Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου

  1. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων  για την υλοποίηση της πράξης: «Αθαμάνιο – Ενεργειακή Οικονομία, Πυρήνας Αειφορίας, Πόλος Αξιοβίωτης Καθημερινότητας» και ορισμό μελών, με τους αναπληρωτές τους, από την  Περιφέρεια Ηπείρου, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.

      (Εισήγηση Δ/νση Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου).

  1. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Πρέβεζας, και του Δήμου Πρέβεζας για την υλοποίηση του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου στην περιοχή Δήμου Πρέβεζας- τεχνικά επί της 8ης επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού 127.000,00 € και ορισμός μελών, με τους αναπληρωτές τους, από την Περιφέρεια Ηπείρου Π.Ε. Πρέβεζας  , για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.

      (Εισήγηση Δ/νση Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου).

  1. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Πρέβεζας, και του Δήμου Πρέβεζας για την υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή – Ασφαλτόστρωση οδού στο Δ.Δ. Άνω Ράχης Δήμου Πρέβεζας» προϋπολογισμού 60.000,00 €  και ορισμός μελών, με τους αναπληρωτές τους, από την  από την Περιφέρεια Ηπείρου Π.Ε. Πρέβεζας, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.

      (Εισήγηση Δ/νση Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου).

  1. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Πρέβεζας, και του Δήμου Πάργας για την υλοποίηση του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδικών τμημάτων- κατασκευή τεχνικών στην περιοχή  Δήμου Πάργας της ΠΕ Πρέβεζας», με προϋπολογισμό 290.000€  και ορισμός μελών, με τους αναπληρωτές τους, από την Περιφέρεια Ηπείρου Π.Ε. Πρέβεζας, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.

      (Εισήγηση Δ/νση Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου).

  1. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Πρέβεζας, και του Δήμου Πάργας για την υλοποίηση του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις χώρων δημοτικών σχολείων Μεσοποτάμου. 1ου και 2ου δημοτικού σχολείου Καναλακίου- Αντικατάσταση κουφωμάτων 1ου και 2ου Δημοτικού σχολείου Καναλακίου», με προϋπολογισμό 110.000,00 € και ορισμός μελών, με τους αναπληρωτές τους, από την Περιφέρεια Ηπείρου Π.Ε. Πρέβεζας, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.

      (εισήγηση Τμήμα Προγραμματισμού & Πληροφορικής Δήμου Ν. Σκουφά).

  1. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Πρέβεζας, και του Δήμου Πάργας για την υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή τεχνικού στο Δ.Δ. Κορυφούλας Δήμου Πάργας », με προϋπολογισμό 55.000€ και ορισμός μελών, με τους αναπληρωτές τους, από την Περιφέρεια Ηπείρου Π.Ε. Πρέβεζας, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.

      (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).

  1. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Πρέβεζας, και του Δήμου Ζηρού για την υλοποίηση του έργου: «Αντιπλημμυρικά έργα στο Δ.Δ. Θεσπρωτικού Δήμου Ζηρού», με προϋπολογισμό 88.000,00 €  και ορισμός μελών, με τους αναπληρωτές τους, από την Περιφέρεια Ηπείρου Π.Ε. Πρέβεζας, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.

      (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).

  1. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού και της Μητρόπολης Νικοπόλεως & Πρεβέζης για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση και Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Ροδαυγής», με προϋπολογισμό 135.000,00 €  και ορισμός μελών, με τους αναπληρωτές τους, από την  Περιφέρεια Ηπείρου, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.

      (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).

  1. Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 1,026 MW στο ρέμα Λεπιανών της Τ.Κ. Λεπιανών της Δ.Ε. Αγνάντων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Π.Ε. Άρτας ». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας  η εταιρεία     ΘΕΩΝ Α.Τ.Ε.

      (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).

10.  Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Δημιουργία δύο χώρων λήψης αδρανών υλικών στις θέσεις Τοπόλιτσα και Καλλιθέα στον ποταμό Αώο στο Δήμο Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι  ο Δήμος Κόνιτσας

      (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).

  1. Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  για την κατασκευή και λειτουργία του έργο: «Σφαγείο –τυποποιητήριο με εγκατάσταση μονάδας διαχείρισης των υποπροϊόντων και μονάδα αποτέφρωσης δυναμικότητας 100 Kgr/ώρα με υδρογεωτρήσεις, εγκατεστημένο στη θέση «Γέφυρα Καλογήρου» της Δημοτικής Ενότητας Φιλιππιάδας Π.Ε. Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι  η εταιρεία : «Κρέατα Ηπείρου Α.Ε.».

      (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).