Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου

Την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 9:00 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 30-08-2012 συνεδριάσεως.

 1. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 24-08-2012 επαναληπτικής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού € 515.550,00 € με Φ.Π.Α.
 2. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 14-08-2012 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Ανήλιο – Χιονοδρομικό Κέντρο», προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ.
 3. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 21-08-2012 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού προς Λάιστα», προϋπολογισμού  116.395,00 € με ΦΠΑ.
 4. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 28-08-2012 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Επαρχιακής Οδού Μηλιά – Γρεβενά», προϋπολογισμού  € 100.000,00  με ΦΠΑ.
 5. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 28-08-2012 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Γρεβενίτι – Φλαμπουράρι», προϋπολογισμού  € 100.000,00  με ΦΠΑ.
 6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανάπλαση – Αναστύλωση περιβάλλοντος χώρου της Ιεράς Μονής Μακρίνου», αναδόχου εταιρείας «Α. ΜΠΙΤΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 30-09-2013.
 7. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση και συντήρηση του διατηρητέου κτιρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου του Δ.Δ. Ηλιόκαλης του Δήμου Παμβώτιδας», αναδόχου Έντυ Ράφτη, μέχρι την 09-12-2012.
 8. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με την αριθμ. 77579/3300/03-09-2012 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, για την αντιμετώπιση καθιζήσεων και κατολισθήσεων στην περιοχή Μαυρολάγγαδο του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων.
 9. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή των εργασιών για την κοπή κλαδιών, χόρτων και δένδρων προς αποφυγή ατυχημάτων σε σημεία του επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου, που εκτέλεσαν με ιδιωτικά μηχανήματα οι αντίστοιχοι δικαιούχοι, βάσει της αριθμ. 68194/2929/30-07-2012 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, και της αριθμ. 23/936/09-08-2012 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 10. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή των εργασιών για την αλλαγή του ρου του ποταμού Σαραντάπορου, επειδή υπάρχει κίνδυνος καταστροφής του Εθνικού οδικού δικτύου, βάσει της αριθμ. 68198/2930/30-07-2012 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, και της αριθμ. 23/937/09-08-2012 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 11. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή των εργασιών για την άρση καταπτώσεων βράχων και κατολισθήσεων στο επαρχιακό δίκτυο των περιοχών Χριστοί, Μπάρος και Ματσούκι, που εκτέλεσαν με ιδιωτικά μηχανήματα οι αντίστοιχοι δικαιούχοι, βάσει της αριθμ. 70293/3045/06-08-2012 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, και της αριθμ. 23/940/09-08-2012 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 12. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή των εργασιών για την δημιουργία αντιπυρικών ζωνών στο Τ.Δ. Αμάραντου του Δήμου Κόνιτσας, από 20-08-2012, που εκτέλεσαν με ιδιωτικά μηχανήματα οι αντίστοιχοι δικαιούχοι, βάσει της αριθμ. 74008/3210/21-08-2012 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, και της αριθμ. 24/954/30-08-2012 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 13. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή των εργασιών για τον καθαρισμό των φρεατίων σε περιοχές του Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων ενόψει του Φθινοπώρου, που εκτέλεσαν με ιδιωτικά μηχανήματα οι αντίστοιχοι δικαιούχοι, βάσει της αριθμ. 74289/3217/22-08-2012 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου,  και της αριθμ. 24/955/30-08-2012 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 14. Έγκριση μετακίνησης των κτηνιάτρων του Τμήματος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, Σπυρίδωνα Παπαγεωργίου και Ιφιγένειας Αυδίκου, στη Θεσσαλονίκη και έγκριση της σχετικής δαπάνης, για τη συμμετοχή τους σε σεμινάριο που διοργανώνει το ΥΠ.Α.Α & Τροφίμων στις 13 Σεπτεμβρίου 2012 για την εφαρμογή του Πιλοτικού Προγράμματος επιτήρησης των απωλειών στις αποικίες των μελισσών στη χώρα μας.
 15. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση του 6ου Γύρου Λίμνης Ιωαννίνων και έγκριση των αντίστοιχων δαπανών.
 16. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση του Ioannina Street Theater Festival και έγκριση των αντίστοιχων δαπανών.
 17. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση του διεθνούς αγώνα θαλασσίου σκι στην λίμνη Παμβώτιδα και έγκριση των αντίστοιχων δαπανών.
 18. Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της Ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων.
 19. Έγκριση δαπάνης για διαφημιστική καταχώρηση της Περιφέρειας Ηπείρου.
 20. Έγκριση δαπανών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη γενική έκθεση «Expo-Gjirokastra», που διοργανώνεται στο Αργυρόκαστρο το διάστημα από 15 έως 19-09-2012.
 21. Ορισμός νέας ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αντιπλημμυρικά έργα περιοχής Συκιών», δεδομένου ότι η από 07-08-2012 δημοπρασία του απέβη άγονος, επειδή δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος για επίδοση προσφοράς.
 22. Έγκριση μετακίνησης του Πεταλά Κων/νου του κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων, υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, στην Αθήνα, και έγκριση της σχετικής δαπάνης, για τη συμμετοχή του σε  εκπαιδευτικό σεμινάριο που διοργανώνει το ΥΠ.Α.Α & Τροφίμων στις 11 Σεπτεμβρίου 2012 για την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος επιτήρησης των απωλειών στις αποικίες μελισσών στη χώρα μας.
 23. Έγκριση διενέργειας πρακτικής άσκησης στην Π.Ε. Άρτας, του Γκόγκα  Χρήστου του Φωτίου, σπουδαστή του Τμήματος Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας (Παράρτημα Γρεβενών) και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 24. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
 25. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Συντήρηση – Βελτίωση Λαογραφικού Μουσείου Δ.Δ. Τσαμαντά», αναδόχου Χρήστου Ράπτη ΕΔΕ, μέχρι την 30-11-2012.
 26. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 07-08-2012 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή – Ασφαλτόστρωση οδού στο Δ.Δ. Άνω Ράχης Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 65.000,00 με ΦΠΑ.
 27. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 31-07-2012 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Σήμανση – στηθαία ασφαλείας επαρχιακού και βασικού οδικού δικτύου Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 80.000,00 με ΦΠΑ.
 28. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 07-08-2012 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις χώρων Δημοτικών Σχολείων Μεσοποτάμου, 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου Καναλακίου – αντικατάσταση κουφωμάτων 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου Καναλακίου», προϋπολογισμού € 110.000,00 με ΦΠΑ.
 29. Έγκριση των Πρακτικών Ι/08/06/2012  ΙΙ/25/07/2012 και ΙΙΙ/20-08-2012 της Επιτροπής του Διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Οριοθέτηση ρέματος στο Δήμο Πάργας», προϋπολογισμού € 145.000,00 με ΦΠΑ, με εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 7 του Ν. 3316/05.
 30. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
 31. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για την εκτέλεση του υποέργου «Άρση κατάπτωσης στο Δ.Δ. Τρικάστρου», προϋπολογισμού δαπάνης € 6.150,00 με ΦΠΑ, του έργου του Προγράμματος Κ.Α.Π. Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2012 «Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό και αποκατάσταση ζημιών στο επαρχιακό και βασικό οδικό δίκτυο καθώς και για τον καθαρισμό των ποταμών και ρεμάτων του Ν. Πρέβεζας έτους 2012» και συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου.
 32. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Στράτου Ιωάννου, στην Αθήνα, από 10 έως 11-09-2012 για υπηρεσιακούς λόγους και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 33. Έγκριση του 3ου ΑΠΕ (σε ισοζύγιο) και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ. Πεδινής και στο Τ.Δ. Κοσμηράς του Δήμου Μπιζανίου», αναδόχου Κ/ξίας «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΤΕ- ΑΡΛΕΤΟΣ ΑΤΕΕ».

34. Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της Ημέρας Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος, στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας.