Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου

Την Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 09:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

  1. Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων του Τμήματος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων Α) Γεωργάκη Γεωργίου και Σταμούλη Λαμπρινής στη Θεσσαλονίκη, από 23/01/2013 έως 25/01/2013 και Β) Καραπέτσιου Χρυσάνθης στη Θεσσαλονίκη, από 28/01/2013 έως 30/01/2013 έγκριση των σχετικών δαπανών, για τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα «Επίσημος έλεγχος στον τομέα των εγκαταστάσεων παρασκευασμάτων κρέατος, κιμά, τεμαχισμού και προϊόντων με βάση το κρέας» που διοργανώνει ο ΕΦΕΤ
  2. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χάρτου, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, για το έτος 2013.
  3. Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, με μισθωμένες γραμμές, ΤΑΧΙ, για το σχολικό έτος 2012-2013 (Τροποποίηση).
  4. Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη των εξόδων μεταφοράς και διαμονής χορευτικών συγκροτημάτων στην Αθήνα, προκειμένου να συμμετάσχουν στην «Γιορτή Πίτα του Ηπειρώτη» από 25 έως 27/01/2013, ως εκπροσώπηση της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
  5. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Στράτου Ιωάννου, στην Κωνσταντινούπολη, για υπηρεσιακούς λόγους, προκειμένου να παραβρεθεί στην Διεθνή Τουριστική Έκθεση ΕΜΙΤΤ 2013 η οποία διεξάγεται από τις 24 έως 27 Ιανουαρίου 2013 και στην οποία συμμετέχουν τουριστικοί φορείς της Ηπείρου.
  6. Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.
  7. Έγκριση χορήγησης της 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ. Πεδινής και στο Τ.Δ. Κοσμηράς του Δήμου Μπιζανίου», αναδόχου Κ/ξίας «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΤΕ- ΑΡΛΕΤΟΣ ΑΤΕΕ», μέχρι την 30-04-2013.
  8. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αξιοποίηση Γεώτρησης στη θέση Βολέτσι», αναδόχου Κ/Ξ.«Ηλίας Κατσιμπόκης – Γεώργιος Μυριούνης», μέχρι την 31-05-2013.
  9. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από την 16-01-2013, σύμφωνα με την αριθμ. 5241/233/17-01-2013 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, προκειμένου να αντιμετωπισθούν καταπτώσεις-καθιζήσεις σε διάφορες περιοχές της Π.Ε. Ιωαννίνων, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων (χιονοπτώσεων)  που επικράτησαν σ’ αυτές.