Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου

perifereia

perifereiaΤην Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 και ώρα 10:00 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 09-04-2013 συνεδριάσεως

1. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντιμετώπιση φθορών ασφαλτικού καταστρώματος της Ε.Ο. 6 Ιωαννίνων Μετσόβου – Αυχένας Κατάρας», αναδόχου εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 30-06-2013.

2. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Δ.Δ. Ηγουμενίτσας και Φιλιατών Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου εταιρείας «ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε.», μέχρι την 25-06-2013.

3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου εταιρείας «ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε.», μέχρι την 30-07-2013.

4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζημιών στην επαρχιακή οδό Πράμαντα – Χριστοί – Κηπίνα», αναδόχου εταιρείας «R.V.R.Κατασκευαστική Ε.Π.Ε. Τεχνική Εταιρεία», μέχρι την 31-07-2013.

5. Έγκριση δαπάνης για τη μετατόπιση δικτύου ΔΕΗ για το έργο της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού Τύρια – Σιστρούνι».

6. Έγκριση προμήθειας ασφαλτικού μίγματος, για τη συντήρηση του επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου.

7. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών για την αποκατάσταση της βατότητας (άρση καταπτώσεων και καθιζήσεων) σε ορεινές περιοχές της Π.Ε. Ιωαννίνων από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, που εκτέλεσαν με ιδιωτικά μηχανήματα οι αντίστοιχοι δικαιούχοι, βάσει της αριθμ. 24752/1095/15-03-2013 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, και της αριθμ. 11/357/03-04-2013 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

8. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

9. Συγκρότηση και ορισμός των μελών α) της Επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια και παραλαβή ειδών γραφικής ύλης και λοιπών υλικών, καθώς και φωτοαντιγραφικού χάρτου, και β) της Επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια και παραλαβή υλικών και εργασιών μηχανογραφικού εξοπλισμού, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου.

10. Έγκριση του από 15-04-2013 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την ανάδειξη αναδόχου συμβούλου τεχνικής υποστήριξης του έργου LA BOTTEGA DELLE VOCI-CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE II με ακρωνύμιο LA BOTTEGA II, προϋπολογισμού € 12.000,00 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME GREECE – ITALY 2007-2013.

11. Δικαστική Εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

12. Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, Ελένης Δημουλά, και Γεώργιου Σιώμου, στην Αθήνα από 13-05-2013 έως 17-05-2013, για τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων, Πρότυπα – Προδιαγραφές – Κανονισμοί», που διοργανώνει το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και έγκριση των σχετικών δαπανών.

13. Έγκριση μετακίνησης της Ντόβα Ολυμπίας, υπαλλήλου της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Πάτρα στις 12-04-2013, για τη συμμετοχή της σε Ημερίδα με θέμα «Υιοθεσία και Αναδοχή» και έγκριση των σχετικών δαπανών.

14. Έγκριση μετακίνησης της Πάκου Αθανασίας, υπαλλήλου του Τμήματος Προϋπολογισμού και Λογιστικής Διαχείρισης της Διεύθυνσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου, στην Θεσσαλονίκη από 15-04-2013 έως 19-04-2013, για τη συμμετοχή της Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο «Οικονομικός Έλεγχος Δημοσίων Οργανισμών» που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και έγκριση των σχετικών δαπανών.

15. Έγκριση μετακίνησης της ειδικής συνεργάτιδας της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, Καλλιόπης Τέσια και του Βασίλειου Κατόπη, υπαλλήλου του γραφείου της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, στην Πάτρα, από 15 έως 16-04-2013 προκειμένου να συμμετάσχουν στην σύσκεψη για την «Μακροπεριφερειακή Στρατηγική Αδριατικής – Ιονίου» – «Συνέργεια της Στρατηγικής Αδριατικής – Ιονίου με το Ε.Π ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020» και στην Ημέρα Ενημέρωσης (Info Day) σχετικά με την Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στρατηγικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013» και έγκριση των σχετικών δαπανών.

16. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 09-04-2013 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζημιών από Θεομηνίες. (Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης σε ρέμα θέση Ε.Ι.Ν. Ηγουμενίτσας)» προϋπολογισμού € 66.000,00 με ΦΠΑ.

17. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή γέφυρας (προσθήκη-επέκταση) στην παλαιά γέφυρα θέση «ΝΑΤΣΗ» στο επαρχιακό δίκτυο Φιλιατών», αναδόχου Τσιρώνη Σπυρίδωνα Ε.Δ.Ε., μέχρι την 31-10-2013.

18. Έγκριση των επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης της μελέτης της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Είσοδος πόλης Ηγουμενίτσας (Ηγουμενίτσα μέχρι παράκαμψη).

19. Συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΑΤΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ-ΓΕΦΥΡΑ ΝΕΡΑΪΔΑΣ», για την περιορισμένη ενίσχυση της ύδρευσης της πόλης Ηγουμενίτσας, με απόληψη νερών από τις Πηγές «Άσπρα Πηγάδια» της Τ.Κ. «Πέντε Εκκλησιές» του Δήμου Σουλίου Ν. Θεσπρωτίας)».

20. Συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της Μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΑΤΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ-ΓΕΦΥΡΑ ΝΕΡΑΪΔΑΣ», για την περιορισμένη ενίσχυση της ύδρευσης της πόλης Ηγουμενίτσας, με απόληψη νερών από τις Πηγές «Άσπρα Πηγάδια» της Τ.Κ. «Πέντε Εκκλησιές» του Δήμου Σουλίου Ν. Θεσπρωτίας)».

21. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβων για υλοποίηση του έργου «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2013, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας» και έγκριση των όρων της διακήρυξης.

22. Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, με ΚΤΕΛ, ΤΑΞΙ και Ι.Χ., για το σχολικό έτος 2012-2013.

23. Έγκριση α) λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, β) δαπάνης για την προμήθεια πινακίδων πληροφόρησης – σήμανσης επαρχιακού οδικού δικτύου του νομού και γ) δαπάνης για τη μεταφορά υλικών των Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, από αποθήκη στο Λαδοχώρι (λόγω λήξης της μίσθωσης) στην υπάρχουσα αποθήκη στη Νέα Σελεύκεια Ηγουμενίτσας

24. Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού και του Τμήματος Πληροφορικής της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, στους Δελφούς, για τη συμμετοχή τους ενημερωτική διημερίδα με θέμα «Η Οικονομική Διαχείριση στις Περιφέρειες στο περιβάλλον εφαρμογής των δημοσιονομικών κανόνων και πρακτικών» που διοργανώνει η εταιρεία O.T.S. Α.Ε.- ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ στις 18 και 19 Απριλίου 2013 και έγκριση των σχετικών δαπανών.

25. Έγκριση μετακίνησης του Θεόδωρου Ζαραβούτση, γεωπόνου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στη Θεσσαλονίκη, για τη συμμετοχή του σε επιμορφωτικό σεμινάριο του Ε.Φ.Ε.Τ. που θα πραγματοποιηθεί από 17 έως 19-04-2013 και έγκριση της σχετικής δαπάνης.

26. Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Δήμητρας Μαχαιρά, στη Θεσσαλονίκη, για την συμμετοχή της σε επιμορφωτικό σεμινάριο του ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης με τίτλο «ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ», που θα διεξαχθεί από 22 έως 26-04-2013 και έγκριση των σχετικών δαπανών.

27. Έγκριση δαπανών για την προμήθεια και τοποθέτηση πυροσβεστικής και ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στο ΚΤΕΟ της Π. Ε. Θεσπρωτίας.

28. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή των εργασιών για τη μεταφορά μεγάλου φορτίου άλατος, για την χειμερινή περίοδο 2012-2013 για την άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας παγετού στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, βάσει της αριθμ. 115700/4891/21-12-2012 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και της αριθμ. 37/1560/27-12-2012 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

29. Έγκριση μίσθωσης μηχανήματος ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με την αριθμ. 36302/1625/17-04-2013 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, με σκοπό την μεταφoρά αδρανών για βελτίωση οδοποιίας στην Π.Ε. Θεσπρωτίας λόγω έντονων καιρικών φαινόμενων.

30. Έγκριση για παραχώρηση χρήσης αιθουσών, κτιρίου ιδιοκτησίας της Π.Ε. Πρέβεζας, για τη στέγαση α) παραγωγικού εργαστηρίου του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων παιδιών με ειδικές ανάγκες και β) του Κέντρου Ειδικής και Επαγγελματικής Αγωγής και Αποκατάστασης Ν. Πρέβεζας.

31. Κατάρτιση της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού και έγκριση των όρων αυτής, για την ανάδειξη Εξωτερικού Συνεργάτη της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για την Υλοποίηση Δράσεων Δημοσιότητας του έργου BioGAIA» προϋπολογισμού 40.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση των Επιτροπών Διεξαγωγής του διαγωνισμού, παραλαβής και Αξιολόγησης Ενστάσεων & Προσφυγών.

32. Κατάρτιση της διακήρυξης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της Π.Ε. Πρέβεζας με τίτλο «Προμήθεια εντομοκτόνων – ελκυστικών ουσιών δακοκτονίας, στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2013, στο Ν. Πρέβεζας».

33. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/16-04-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας γραφικής ύλης, χαρτιού, αναλωσίμων εκτυπωτών, αναλωσίμων φαξ και φωτοτυπικών, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

34. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης της Π.Ε. Πρέβεζας και δαπνών εθνικών επετείων «Ημέρας Φιλελληνισμού και Διεθνούς Αλληλεγγύης» και «Εθνικών Αγώνων και Εθνικής Αντίστασης».

35. Έγκριση μετακινήσεων εκτός έδρας του Ακρίβου Κωνσταντίνου υπαλλήλου της Π.Ε. Πρέβεζας, με βαθμό Δ΄ του κλάδου ΠΕ Επικοινωνίας και ΜΜΕ, στην Αθήνα και έγκριση των σχετικών δαπανών.

36. Έγκριση μετακίνησης του Νούσια Ηρακλή, υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας στη Θεσσαλονίκη, για τη συμμετοχή του σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΕΦΕΤ από 16/04/2013 έως 19/4/2013 με θέμα «Επίσημος έλεγχος στον τομέα των πρόσθετων των τροφίμων» και έγκριση των σχετικών δαπανών.

37. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Στράτου Ιωάννου, στην Αθήνα, από 24 έως 26-04-2013 για υπηρεσιακούς λόγους και έγκριση των σχετικών δαπανών.

38. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περάτωσης, μετ’ αναθεωρήσεως, των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση τάφρων και διωρύγων πεδιάδας Άρτας», αναδόχου Ελένης Αρτέμη, μέχρι την 06-07-2013.

39. Έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης, μετ’ αναθεωρήσεως, των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Παράκαμψη συνοικισμού Έλατος Κορφοβουνίου», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «ΔΟΜΙΚΗ ΑΡΤΑΣ ΑΤΕ», μέχρι την 30-06-2013.

40. Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της 19ης Απριλίου ως ημέρας Φιλελληνισμού και Διεθνούς Αλληλεγγύης, στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας.

41. Έγκριση μετακίνησης του Σαπλαούρα Κων/νου, γεωπόνου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας στην Αθήνα, από 11 έως 13-04-2013 για τη συμμετοχή του σε σύσκεψη για την κάλυψη φυτοϋγειονομικών απαιτήσεων καρπών εσπεριδοειδών προς τη Ρωσική Ομοσπονδία και Ουκρανία και έγκριση των σχετικών δαπανών.

42. Συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής αξιολόγησης προφορών, εισήγησης για ανάθεση προμηθειών – υπηρεσιών και παραλαβής εξοπλισμού για την πιστοποίηση του Τμήματος ΚΤΕΟ της Π.Ε. Άρτας.

43. Έγκριση του αριθμ. Ι/13-03-2013 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών χαρτικών και γραφικών, έτους 2013 για τις ανάγκες της Π.Ε. Άρτας.

44. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.

45. Έγκριση τροποποίησης του ημερήσιου κόστους δρομολογίου μεταφοράς μαθητών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.

46. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.

47. Έγκριση προμήθειας ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

48. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην Γ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας και έγκριση σχετικών δαπανών.

49. Έγκριση μετακίνησης της ειδικής συμβούλου του Περιφερειάρχη κ. Ελένης Βήρου στην Αθήνα, από 23 έως 24-04-2013, για τη συμμετοχή της σε συνάντηση εργασίας υπηρεσιακών παραγόντων των Περιφερειών που είναι υπεύθυνοι για τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σχέσεις με την Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων της ΕΝ.Π.Ε. και έγκριση σχετικών δαπανών.

50. Μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της αριθμ. 388/2012 τελεσίδικης απόφασης του Εφετείου Ιωαννίνων και έγκριση δαπάνης για καταβολή του επιδικασθέντος ποσού, σε εκτέλεσή της.