Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου

perifereia

perifereiaΤη Δευτέρα 21 Μαΐου 2012 και ώρα 10.00 π.μ συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 11-05-2012 συνεδριάσεως.

1. Έγκριση του αριθμ. 1/11-05-2012 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου καταπολέμησης κωνωποειδών, έτους 2012, στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

 1. Έγκριση δαπάνης για την μεταφορά μαθητή ειδικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 2. Έγκριση κατανομής της πίστωσης του γενικού κονδυλίου «Συντήρηση Διοικητηρίων και Λοιπών κτιρίων Περιφέρειας Ηπείρου», του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012.
 3. Συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών αντλιοστασίου ΤΟΕΒ Ελαίας Φιλιατών» του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012.

5.Συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού και παραλαβής για την «Προμήθεια υλικών συντήρησης οδικού ηλεκτροφωτισμού», του κονδυλίου του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012, με τίτλο «Συντήρηση δικτύων ηλεκτροφωτισμού και σηματοδότησης για το οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου» και έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών.

 1. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ, του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δευτερεύουσα οδός πρόσβασης στο ΤΕΠ Γ.Ν. Φιλιατών στην Ηγουμενίτσα» αναδόχου εταιρείας «Δημήτριος Χρήστου & Σία Ε.Ε.».

7.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της «Προμήθειας Κινητού Εξοπλισμού» (Συμπιεστή Απορριμμάτων) για το έργο «Κατασκευή ΧΥΤΑ 1ης Διαχειριστικής ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) της Περιφέρειας Ηπείρου (Ομάδες Α, Β, Γ, και Δ)», Αναδόχου Προμηθευτή «Α. ΣΙΒΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΜΗΧΑΝΙΚΗ».

 1. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια του πρώτου προγράμματος FEDRA και του κλειδιού λογισμικού USB, για τις ανάγκες σύνταξης τεχνικών μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.
 2. Έγκριση δαπανών για ενέργειες τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Ηπείρου.
 3. Έγκριση δαπανών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση φωτοβολταϊκών συστημάτων «INTERSOLAR», που διοργανώνεται στο Μόναχο το διάστημα 13-15/6/2012.
 4. Έγκριση μετακίνησης της Ελένης Καλαμπόκα, υπαλλήλου της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, στο Torres Novas της Πορτογαλίας από 04-06-2012 έως 07-06-2012, για τη συμμετοχή της στην Επιτροπή Παρακολούθησης του εγκεκριμένου έργου “Hidden Innovation Initiatives for SMEs” και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 5. Έγκριση του αριθμ. 1/11-05-2012 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Καταπολέμηση κουνουπιών Π.Ε. Πρέβεζας», για το έτος 2012 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 6. Ορισμός των μελών της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου «Καταπολέμηση κουνουπιών Π.Ε. Πρέβεζας», για το έτος 2012.
 7. Έγκριση του αριθμ. ΙΙ/16-05-2012 Πρακτικού (έλεγχος οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διεξαγωγής του ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού της Π.Ε. Πρέβεζας με τίτλο «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2012, στην Περιφερειακή Ενότητα  Πρέβεζας».
 8. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας  Πρέβεζας.
 9. Κατάρτιση της διακήρυξης του ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού της Π.Ε. Πρέβεζας με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας», προϋπολογισμού  75.000,00 € με ΦΠΑ.
 10. Κατάρτιση της διακήρυξης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της Π.Ε. Πρέβεζας με τίτλο «Προμήθεια εντομοκτόνων-ελκυστικών ουσιών δακοκτονίας, στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2012, στο Νομό Πρέβεζας» προϋπολογισμού  38.550,00 € με ΦΠΑ και έγκριση της δαπάνης δημοσίευσης της διακήρυξης.
 11. Έγκριση δαπανών για τις εκδηλώσεις εορτασμού της ημέρας μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας.
 12. Έγκριση δαπάνης για καταβολή επιδικασθέντος ποσού (δικαστική δαπάνη και τόκων υπερημερίας) σε τρείς (3)  υπαλλήλους  Ι.Δ.Α.Χ. της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 13. Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Σπύρου Οικονομίδη και Δήμητρας Γούλα, για την συμμετοχή τους σε επιμορφωτικό σεμινάριο του ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.)», που θα διεξαχθεί από 21 έως 25-05-2012 στη Θεσσαλονίκη και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 14. Έγκριση παράτασης απόδοσης του 234/2012 Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής στο όνομα του Παναγιώτη Ζώη, υπαλλήλου της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 15. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
 16. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών, για τη διάσπαση και απομάκρυνση βράχου στο επαρχιακό δίκτυο Δήμου Σουλίου Π.Ε. Θεσπρωτίας (Πλακωτή), που εκτέλεσαν με ιδιωτικά μηχανήματα οι αντίστοιχοι δικαιούχοι, βάσει της αριθμ. 32404/1293/09-04-2012 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και της αριθμ. 11/399/23-04-2012 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 17. Έγκριση τροποποίησης των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
 18. Έγκριση παράτασης συμβάσεως μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 19. Έγκριση παράτασης συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 20. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
 21. Έγκριση ανάθεσης προμήθειας υλικών για τις ανάγκες του Τμήματος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, μετά από λήψη κλειστών προσφορών.
 22. Έγκριση των αριθμ. 1/11-05-2012 και 2/16-05-2012 Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του Προγράμματος καταπολέμησης κοινών και ανωφελών κουνουπιών για το έτος 2012 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 23. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 08-05-2012 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση δρόμου Πετράλωνα – Γέφυρα Κονδύλη – Φτέρη», προϋπολογισμού € 10.000,00 με ΦΠΑ.
 24. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 08-05-2012 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εκβαθύνσεις χώρων ελλιμενισμού σκαφών στο Νεοχώρι και Κομμένο και των στομίων και τάφρων ιχθ-φείου Άγριλλος», προϋπολογισμού € 25.000,00 με ΦΠΑ.
 25. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 10-04-2012 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση παροχών ύδρευσης στις Τ.Κ. της Δ.Ε. Σελλών του Δήμου Δωδώνης», προϋπολογισμού € 280.000,00 με ΦΠΑ.
 26. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 24-04-2012 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αξιοποίηση γεώτρησης Γ3 Λογγάδων», προϋπολογισμού 183.000,00€ με ΦΠΑ.
 27. Λήψη απόφασης για τη δημοπράτηση από την Περιφέρεια Ηπείρου, του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού  598.400,00 € με τον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης που θα προεγκριθούν από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη»  του Υ.ΠΕ.Κ.Α.
 28. Λήψη απόφασης για τη δημοπράτηση από την Περιφέρεια Ηπείρου, του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού  515.550,00 € με τον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης που θα προεγκριθούν από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη»  του Υ.ΠΕ.Κ.Α.
 29. Λήψη απόφασης για τη δημοπράτηση από την Περιφέρεια Ηπείρου, του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού  599.800,00 € με τον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης που θα προεγκριθούν από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη»  του Υ.ΠΕ.Κ.Α.
 30. Λήψη απόφασης για τη δημοπράτηση από την Περιφέρεια Ηπείρου, του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Περιφερειακής Ενότητας Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού  457.900,00 € με τον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης που θα προεγκριθούν από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη»  του Υ.ΠΕ.Κ.Α.
 31. Λήψη απόφασης για τη δημοπράτηση από την Περιφέρεια Ηπείρου, του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Περιφερειακής Ενότητας Ηγουμενίτσας & Φιλιατών Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 762.200,00 € με τον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης που θα προεγκριθούν από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη»  του Υ.ΠΕ.Κ.Α.
 32. Έγκριση μετακίνησης του Χρήστου Τσιρογιάννη, υπαλλήλου της Περιφέρειας Ηπείρου, στη Θεσσαλονίκη, την 18-05-2012, για να επισκεφθεί επιτόπου αξιοποιημένα γεωθερμικά πεδία και την αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να ληφθεί η απαραίτητη τεχνογνωσία για την αξιοποίηση του βεβαιωμένου γεωθερμικού πεδίου Συκιών Π.Ε. Άρτας και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 33. Μίσθωση ταχυδρομικών θυρίδων, για την παραλαβή από τα ΕΛΤΑ, της αλληλογραφίας των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων έτους 2012.
 34. Έγκριση του αριθμ. ΙΙ/15-05-2012 Πρακτικού (έλεγχος οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια ειδών καθαριότητας έτους 2012 για τις ανάγκες της Π.Ε. Άρτας και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 35. Έγκριση του αριθμ. Ι/11-05-2012 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου καταπολέμησης κωνωποειδών για το έτος 2012 στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 36. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
 37. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.