Συνεδριάζει την Κυριακή το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας με μοναδικό θέμα το μέλλον του λιμανιού!

%25CE%2594.%25CE%25A3.%2B%25CE%2597%25CE%2593%25CE%25A4%25CE%25A3%25CE%2591%25CE%25A3
 «Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»
Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 24 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω ένα και μοναδικό θέμα:
ΘΕΜΑ 1ο Χερσαία Ζώνη Λιμένα Ηγουμενίτσας – Επιπτώσεις και προβληματισμοί από την ψήφιση του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με τίτλο «Για την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. – Διατάξεις για τη λειτουργία του συστήματος λιμενικής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις».
-Εισηγητής: Δήμαρχος.