Συνεδριάζει την Τετάρτη η επιτροπή διαβούλευσης του Δήμου Σουλίου

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου στις 18:00, η επιτροπή διαβούλευσης του δήμου Σουλίου, με 2 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

– Γνωμοδότηση για το τεχνικό πρόγραμμα έργων του δήμου Σουλίου για το έτος 2017

– Γνωμοδότηση για το υπό σύνταξη προσχέδιο του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του δήμου Σουλίου, οικονομικού έτους 2017