Συνεδριάζει την Τετάρτη η Επιτροπή Περιβάλλοντος στην περιφέρεια

Την Τετάρτη 30/3/2011, και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης,   με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης
 2. Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σουλίου και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου καθώς και την έγκριση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης. για την Πράξη: «Αποχέτευση εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων και εγκατάστασης επεξεργασίας των Δ.Δ. Παραμυθιάς και Καριωτίου του Δήμου Παραμυθιάς».
 3. Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης  μεταξύ του Δήμου Φιλιατών και της Περιφερειακής Ενόττηας Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου καθώς και την έγκριση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης. για την Πράξη: «Αποχέτευση ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Φιλιατών».
 4. Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά το έργο: « Εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών, έκτασης 55.773,78 τ.μ.και κινητού συγκροτήματος θραύσης ισχύος 367,5 KW στη θέση «Πύργος» της Δ.Κ. Μαρμάρων του Δήμου Ιωαννιτών» της εταιρείας «ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.Ε. ΑΦΩΝ ΛΕΦΑ».(εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού)
 5. Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά  την εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών από το Δήμο Δελβινακίου , που βρίσκεται εντός λατομικής περιοχής στη θέση «Ασπρόζες» του Δήμου Πωγωνίου, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, φορέας λειτουργίας του έργου είναι ο Δήμος Πωγωνίου.    
  (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).     
 6. Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά το έργο: « Αύξηση δυναμικότητας της υπάρχουσας υδρογεώτρησης, στη θέση « Σβάρα» του Τ.Δ.. Μελιγγών του Δήμου Αγίου Δημητρίου, από 13.500 m3/ έτος  σε 76.000 m3/έτος», της εταιρείας «NESTLE WATERS DIRECT ΑΛΛΑΣ ΥΔΑΤΑ Α.Ε.».(εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού)
 7. Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά το έργο: «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης Απορριμμάτων   (ΣΜΑ) και βελτίωση οδού πρόσβασης στη θέση «Αλαταριές» του Δ.Δ. Άνω Καλεντίνης Δ. Ηρακλείου που θα εξυπηρετεί τους ΔήμουςΤετραφυλλίας, Γ. Καραϊσκάκη, Ηρακλείας και Δ. Αθαμανίας Ν. Άρτας, που ανήκουν στην 3η Δ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου.»της εταιρείας ΣΔΑΑ. (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού)
 8. Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά το έργο: «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 5,341 MWp, στη θέση «Λάμπρα» , στη Τ.Κ. Σελλάδων, της Δ.Ε. Κομποτίου του Δ. Νικολάου Σκουφά της Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου» της εταιρείας «ΙΩΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε». (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).
 9. Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά το έργο: «Επέκταση πτηνοτροφικής μονάδας με υδρογεώτρηση, δυναμικότητας από 20.000 όρνιθες κρεατοπαραγωγής σε 40.000 όρνιθες στη θέση «Μπαχάρα» της τοπικής ενότητας Νεοχωρακίου,  Δ.Ε. Πέτα του Δήμου Νικολάου Σκουφά», φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η κ.Καλλιόπη Γιαννούλη – Πεσλή. (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).
 10. Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά το έργο: «Βελτίωση της Ε.Ο. Ηγουμενίτσας-Πρέβεζας από Ι/Κ Πάργας έως Ι/Κ Μεσοποτάμου Νομών Θεσπρωτίας και Πρεβέζης», φορέας  πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η Ε.Υ.Δ.Ε. – μεγάλων  έργων Δυτικής Ελλάδας της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΔΕ.ΔΙ..
  (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).
 11. Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων   που αφορά το έργο: «Αιολικός Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  συνολικής ισχύος 17,5 Mwp στη θέση «Κοκκινίτσα», στο Τ.Δ. Κοκκινιάς , του  Δήμου Φιλιατών , Ν. Θεσπρωτίας», της εταιρείας « Κ/Ξ SINOBAR  ΚΑΙ ΣΙΑ Α/Π ΚΟΚΚΙΝΙΤΣΑ».  (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).
 12. Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  που αφορά το έργο: « Διαβίβαση  Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) που αφορά  λατομείο σχιστολιθικών πλακών έκτασης 23.673,49 τ.μ. στη θέση  «Γκαμίνα» Δ.Δ. Γεροπλατάνου  Δήμου Παραποτάμου  Θεσπρωτίας», Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι ο κος Τρύφων Δήμου του Ευστρατίου .(εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).
 13. Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά το έργο: «Αύξηση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας (τροποποίηση αρ. 68847/26-09-08 απόφασης Γ.Γ.Π.Η.),  υναμικότητας 300 τόνων ετησίως σε θαλάσσια έκταση 20 στρ. και χερσαία   έκταση εμβαδού 4.027,20 τ.μ. στη θέση «Κάτω Ορλιά Λωρίδας Σαγιάδας»  Λωρίδας Σαγιάδας , Δήμου Φιλιατών Θεσπρωτίας.», της εταιρείας «ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ  Ε.Π.Ε.». (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).
 14. Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά το έργο: «Αύξηση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας (τροποποίηση αρ. 1847/28-04-09 απόφασης Γ.Γ.Π.Η.),δυναμικότητας 230 τόνων ετησίως σε θαλάσσια έκταση 20 στρ. στη θέση            «Ακρωτήρι Παγανιά» Λωρίδας Σαγιάδας , Δήμου Φιλιατών Θεσπρωτίας.», της  εταιρείας : «ΝΗΡΕΥΣ  Α.Ε.». εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).
 15. Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  που αφορά το έργο: «Αύξηση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας  ιχθυοκαλλιέργειας (τροποποίηση αρ. 1846/28-04-09 απόφασης Γ.Γ.Π.Η.), δυναμικότητας 230 τόνων ετησίως σε θαλάσσια έκταση 20 στρ. στη θέση «Ακρωτήρι Παγανιά» Λωρίδας Σαγιάδας , Δήμου Φιλιατών Θεσπρωτίας.», της Εταιρείας «ΝΗΡΕΥΣ  Α.Ε.( πρώην Nettuno) ».(εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).
 16. .Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά το έργο: «Αύξηση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας  ιχθυοκαλλιέργειας (τροποποίηση αρ. 6736/15-12-08 απόφασης Γ.Γ.Π.Η.), δυναμικότητας 190 τόνων ετησίως σε θαλάσσια έκταση 15 στρ. στη θέση «Ακρωτήριo  Nενούδα» Λωρίδας Σαγιάδας , Δήμου Φιλιατών Θεσπρωτίας.», της εταιρείας : «ΣΚΑΛΩΜΑ  Α.Ε. ».(εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).

17.  Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  που αφορά το έργο: «Αύξηση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας  ιχθυοκαλλιέργειας (τροποποίηση αρ. 4053/27-09-05 απόφασης Γ.Γ.Π.Η.), δυναμικότητας 150 τόνων ετησίως σε θαλάσσια έκταση 10 στρ. στη θέση  «Κάτω Αετός» Λωρίδας Σαγιάδας , Δήμου Φιλιατών Θεσπρωτίας.»,της  εταιρείας : «ΛΩΡΙΔΑ  Α.Ε. ». (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).

18.  Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  που αφορά το έργο: «Αύξηση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας   ιχθυοκαλλιέργειας (τροποποίηση αρ. 4531/22-10-07 απόφασης Γ.Γ.Π.Η.),  δυναμικότητας 150 τόνων ετησίως σε θαλάσσια έκταση 10 στρ. στη θέση  «Όρμος Κάτω Αετού» Λωρίδας Σαγιάδας , Δήμου Φιλιατών Θεσπρωτίας.»,  της εταιρείας : «SEA FARM  Α.Ε. ». (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).

19.  Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  που αφορά το έργο: «Συμπληρωματικά αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά  έργα χειμάρρων υπεράνω της Τοπικής Κοινότητας Κερασώνος και στη θέση «Παλιόχανο» της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου στη Δ.Ε. Φιλιππιάδας του Δήμου  Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου.»,Φορέας πραγματοποίησης και  λειτουργίας του έργου είναι ο Δήμος Ζηρού (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).

20.  .Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  που αφορά το έργο: «Εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας (βουστασίου),  δυναμικότητας 120 αγελάδων γαλακτοπαραγωγής και 80 μόσχων πάχυνσης (160 ισοδύναμα ζώα) στη θέση «Κάτω Μπουραζέρι» της Τοπικής Κοινότητας Nέας Σινώπης, Δ. Ε. Ζαλόγγου του Δήμου Πρεβέζης, Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου.»,φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι ο κος Παναγιωτίδης Βασίλειος.(εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).

21.  Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά το έργο: «Μελέτη Οδού Σύνδεσης πόλης Πρέβεζας με την Ιόνια Οδό»,φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η  Ε.Υ.Δ.Ε- Μεγάλων έργων Δυτικής Ελλάδος της Γ.Γ.Δ.Ε. (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).

22.  Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά το έργο: «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 3,542 MWp, στη θέση «Ισιώματα», στη Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου, της Δ.Ε.Φιλιππιάδας, του Δήμου Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου», της εταιρείας  « SOLAR ΑΙΘΩΝ Ε.Π.Ε.». (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).

23.  .Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά το έργο: «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 2,17 MWp, στη θέση «Τζούμτζα», στην  Τοπική Κοινότητα Ορωπού, της Δημοτικής Ενότητας Λούρου, του Δήμου Πρέβεζας, της Περιφερειακής Ενότητας  Πρέβεζας , Περιφέρειας Ηπείρου» της εταιρείας « ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ   Α.Ε.».(εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).

24.  Συμμετοχή στην έκθεση : « ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 2011»