Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας

igmdimarxeio

igmdimarxeioΚαλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 25 Σεπτεμβρίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο

Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας οικονομικού έτους 2013.

-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο

Έγκριση διενέργειας Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων – λιπαντικών και πετρελαίου θέρμανσης της Δημοτικής Ενότητας Ηγουμενίτσας για το Δ’ τρίμηνο του 2013 και για το έτος 2014.

-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο

Έγκριση διενέργειας Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων – λιπαντικών και πετρελαίου θέρμανσης της Δημοτικής Ενότητας Παραποτάμου για το Δ’ τρίμηνο του 2013 και για το έτος 2014.

-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο

Διόρθωση χρηματικών καταλόγων 23/2012 και 22/2013 Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο

Διενέργεια δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού καταστήματος με την ονομασία «ΑΠΟΛΙΣ» που βρίσκεται στη θέση «Τσιπουρίκι» της Δ.Κ. Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο

Διενέργεια δημοπρασίας για την ενοικίαση του Τουριστικού Περιπτέρου στη Τ.Κ. Πλαταριάς, για χρήση εκθεσιακού χώρου.

-Εισηγήτρια: Δήμα Ισμήνη – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο

Διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 17στρεμάτων στη θέση «Αρίλα» της Δ.Κ. Πέρδικας για δημιουργία Κάμπινγκ.

-Εισηγητής: Ντάγκας Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο

Διενέργεια δημοπρασίας για τη μίσθωση κτιρίου (αίθουσας) στην οδό Γράμμου στην Ηγουμενίτσα, για τις στεγαστικές ανάγκες του 3ου Νηπιαγωγείου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Τζάνης Ιωάννης – Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος

Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

ΘΕΜΑ 9ο

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. – 1ου Π.Τ.Κ.Μ.Ν.Ε. – Συμπληρωματικής Σύμβασης και χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου “Κατασκευή υπαίθριου θεάτρου Δήμου Ηγουεμνίτσας”.

-Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο

Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Κατασκευή αποστραγγιστικής τάφρου και τεχνικών στη θέση “Σόλο” της Τ.Κ. Καστρίου».

-Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου “Τοποθέτηση συνθετικού τάπητα στο δημοτικό γήπεδο Μαζαρακιάς” Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο

Έγκριση ματαίωσης διάλυσης σύμβασης – συνέχιση εργασιών του έργου “Κατασκευή Δημαρχιακού Μεγάρου” του πρώην Δήμου Μαργαριτίου.

-Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο

Έκφραση γνώμης για την λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές.

-Εισηγητής: Μαρτίνης Δονάτος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο

Έγκριση εξόδων κίνησης κ. Δημάρχου για μετακινήσεις του εκτός έδρας και ψήφιση σχετικής πίστωσης.

-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος – Αντιδήμαρχος.