Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας

 
Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 23 Ιουλίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο
Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Οικονομικού Έτους 2014.
-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο
Παραχώρηση υπηρεσιακών αυτοκινήτων στο Π.Α.Κ.Π.ΠΟ Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Κοτζαπαναγιώτου Κων/νος – Πρόεδρος Π.Α.Κ.Π.ΠΟ

ΘΕΜΑ 3ο
Επί αιτήματος της «ΣΥΒΟΤΑ Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε.» για χρήση δικτύου ύδρευσης.
-Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση κοινοτικού γηπέδου Πέρδικας»
-Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο
Έγκριση εξόδων κίνησης κ.Δημάρχου για μετακινήσεις του εκτός έδρας και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος – Αντιδήμαρχος.