Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων

ioadhmarxeio

ioadhmarxeioΔύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου.

Στις 19.00 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη ειδική συνεδρίαση – όπως χαρακτηρίζεται-  με μοναδικό θέμα « Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού – απολογισμού) χρήσης 2013 του Δήμου Ιωαννιτών» και εισηγητή τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Προγραμματισμού, Θανάση Μανταλόβα.

Αμέσως μετά, στις 20.30 θα ακολουθήσει η δεύτερη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ημερήσια διάταξη είναι η εξής:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ κ. ΘΩΜΑ ΜΠΕΓΚΑ

1. Καθιέρωση απασχόλησης κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες για το έτος 2015 για τους υπαλλήλους των Ληξιαρχείων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου

2. Έγκριση συνδρομών του Δήμου σε εφημερίδες, περιοδικά κ.λ.π. για το έτος 2015

3. Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Δημ. Κατηρτσίδη στα Τρίκαλα


ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής: κ. Αθαν. Μανταλόβας, Αντιδήμαρχος

 

4.             Έγκριση  αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2014 Δήμου Ιωαννιτών
 
5.             Έγκριση διενέργειας διαπραγμάτευσης για την προμήθεια έτοιμων γευμάτων στις δομές ΟΚΠΑΠΑ
 
6.             Αλλαγή εκπροσώπου για τη χρήση της θυρίδας στην Εθνική Τράπεζα και ανανέωση σύμβασης για ένα χρόνο
 
7.             Καταβολή αποζημίωσης στον Μαργαρίτη Κων/νο του Εμμανουήλ λόγω συνταξιοδότησης
 

8. Καταβολή αποζημίωσης στην Μπότη Βασιλική του Κωνσταντίνου λόγω συνταξιοδότησης

 

9. Εξέταση αιτήματος για μείωση ενοικίου (ακίνητο στην θέση «Χαντάκι» πρώην κοινότητας Νήσου

 

10.         Έγκριση επιστροφής ποσού στην Τράπεζα Ελλάδος του 8ου αρνητικού λογαριασμού του έργου «Ύδρευση Δ.Δ. Δήμου Παμβώτιδος (Α φάση) (ΕΣΠΑ 2007-2013)» και διάθεση πίστωσης
 
11.         Έγκριση επιστροφής ποσού 28,10 € στο Τ.Π.Δ. από την επιχορήγηση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων
 
12.         Επί αιτήσεως της DIGEA – ΨΗΙΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε. για παραχώρηση χρήσης τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιωαννιτών για τη δημιουργία κέντρου επίγειας τηλεοπτικής  ευρυεκπομπής.
 
13.         Έγκριση χορήγησης της αξίας του γάλατος περιόδου 1/1/2014 έως 20/8/204 στους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου
 
14.         Διαγραφές ποσών από εισφορά σε χρήμα και τέλος ακαθαρίστων εσόδων
 
15.         Αποδοχή χρηματοδότησης του ΥΠ.ΕΣ. από Κ.Α.Π. έτους 2014 για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών
 
16.   Διαγραφή οφειλής από τέλος αυθαίρετης χρήσης Κοινόχρηστου χώρου
 
17.         Εξέταση παράτασης μισθώσεων ακινήτων
 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

 

18.         Έγκριση της υπ΄ αριθ. 104/04-12-2014 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ιωαννιτών», με θέμα: «Συναίνεση από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. σχετικά με την έγκριση της απόφασης 53/8-9-2014 που αποφασίστηκε από το παλιό Δ.Σ. για τον καθορισμό αριθμού και ειδικοτήτων για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, περιόδου 2014-2015 (Παιδικοί-ΕΣΠΑ)»
Εισηγητής: κ.  Φιλ. Τσουμάνης, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ
19.         Έγκριση της υπ΄ αριθ. 120/2014 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Σπήλαιο Περάματος Ιωαννιτών» με θέμα: «Έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων».
Εισηγητής: κ.  Ν. Σαρακατσάνος, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ
 
ΘΕΜΑΤΑ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής:  κ. Ιωάννης Λιόντος, Αντιδήμαρχος
20.        Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2014
 
21.        Παραλαβή της μελέτης: «Ανασύνταξη και επικαιροποίηση της μελέτης: Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου μεταξύ Δημοτικών Σχολείων Μουζακαίων»
 
22.        Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου για το ετήσιο πρόγραμμα δασοπονίας του Δασαρχείου Ιωαννίνων
 
23.        Ορισμός επιτροπής για την  προσωρινή παραλαβή του έργου: «Δημιουργία Διαδραστικής  Αίθουσας Ιστορίας της Τέχνης της Γιαννιώτικης Αργυροχοΐας»
 
24.        Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κρατικός Παιδικός Σταθμός στο Βοτανικό του Δήμου Ιωαννιτών»