Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας

%25CE%2594%25CE%2597%25CE%259C%25CE%259F%25CE%25A4%25CE%2599%25CE%259A%25CE%259F%2B%25CE%25A3%25CE%25A5%25CE%259C%25CE%2592%25CE%259F%25CE%25A5%25CE%259B%25CE%2599%25CE%259F%25CE%25A5%2B2014Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 28 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο
Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2019.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχάλης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2018.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχάλης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο
Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Οικονομικού Έτους 2018.
-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο
Εξειδικεύσεις πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος οικονομικού έτους.
-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο
Διορισμός δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου και καθορισμός αμοιβής.
-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο
Πρόταση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών έπειτα από αίτηση του κ. Μώκα Ευάγγελου.
– Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Δημοτικός Σύμβουλος
– Πρόεδρος Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 7ο
Πρόταση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών έπειτα από αίτηση του κ. Μώκα Δημήτριου & ΣΙΑ Ο.Ε.
– Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Δημοτικός Σύμβουλος
– Πρόεδρος Επιτροπής .

ΘΕΜΑ 8ο
Πρόταση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών έπειτα από αίτηση του κ. Τζίμα Θεόδωρου.
– Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Δημοτικός Σύμβουλος
– Πρόεδρος Επιτροπής .

ΘΕΜΑ 9ο
Περί επέκτασης – μετατόπισης δικτύου δημοτικού φωτισμού και καθορισμού του κωδικού του προϋπολογισμού έτους 2018 ως δεικτικού κωδικού έκδοσης εντάλματος προπληρωμής.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση αντιπλημμυρικών έργων Τ.Κ. Πέρδικας (Βλάχα) – Τ.Κ.Καστρίου – Δ.Κ. Γραικοχωρίου» του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο
Έγκριση της πρότυπης αρχιτεκτονικής μελέτης για στεγασμένους κοινόχρηστους χώρους στα Σύβοτα του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο
Ένταξη των δημοτικών ενοτήτων Μαργαριτίου και Παραποτάμου στο πρόγραμμα Δράσης της “HOPEgenesis” για την καταπολέμηση της υπογεννητικότητας.
-Εισηγητής: Πάκος Δημήτριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο
Γνωμοδότηση για την ίδρυση νέου τομέα στο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Ηγουμενίτσας (τομέας Γεωπονίας Τροφίμων Περιβάλλοντος – με ειδικότητα Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής).
-Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Δημοτικός Σύμβουλος
– Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

ΘΕΜΑ 14ο
Επί αιτήσεως Μοτοσικλετιστικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΜΟΤΟΕ) και Μοτοσικλετιστικής Λέσχης Θεσπρωτίας (ΜΟΛΕΘΕ), για συνδιοργάνωση της εκδήλωσης «Πανελλήνια συγκέντρωση μοτοσικλετών στην Ηγουμενίτσα 13-17 Ιουνίου 2019».
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο
Έγκριση συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Bridge”.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 16ο
Έγκριση υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Bridge”.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 17ο
Πρόσληψη προσωπικού με 2μηνη σύμβαση για το διαδημοτικό κυνοκομείο.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 18ο
Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Πάκου Δημήτριου εκτός έδρας.
-Εισηγητής: Δονάτος Μαρτίνης – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 19ο
Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών/υπηρεσιών έτους 2018 Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Δονάτος Μαρτίνης – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.