Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 26 Οκτωβρίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑ  1ο

 

Συζήτηση – λήψη απόφασης για το έργο «Βελτίωση Ε.Ο. Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας» στη θέση «Γωνιά».

-Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ  2ο

 

Λήψη απόφασης για σύναψη δανείου ύψους 1.500.000,00 € από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου.

-Εισηγητής: Βασίλειος Τσώλης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ  3ο

 

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επέκταση δημοτικού φωτισμού (Β’ ΦΑΣΗ)» στην Ηγουμενίτσα.

-Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ  4ο

 

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επεκτάσεις δικτύων ομβρίων στο Δήμο Ηγουμενίτσας (Α’ Φάση)» στην Ηγουμενίτσα.

-Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ  5ο

 

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση οδών κύκλωπα- Ιωαννίνων και χώρου έξωθεν Ι.Ν. Αγ. Σπυρίδωνα» στην Ηγουμενίτσα.

-Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ  6ο

 

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διευθέτηση ομβρίων υδάτων στην οδό Ενετικού Κάστρου» στην Ηγουμενίτσα.

-Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ  7ο

 

Επί αιτήματος Δήμα Αικατερίνης του Ιωάννη για μεταφορά περιπτέρου από την πλατεία της περιοχής «Ελβετικά» σε νέο χώρο στην Ηγουμενίτσα.

-Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ  8ο

 

Επί αιτήματος Μούκα Βασίλειου σχετικά με την ηλεκτροδότηση των αναμεταδοτών στη θέση «Γωνιά».

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ  9ο

 

Συμμετοχή του Δήμου Ηγουμενίτσας σε προτάσεις έργων που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια της 2ης πρόσκλησης του Ευρωπαϊκού προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Αδριατική 2007-2013» (Adriatic IPA 2007-2013).

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο

 

Αποδοχή της ένταξης του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ  & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 20.1

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο

 

Έγκριση εξόδων κίνησης κ. Δημάρχου για μετακινήσεις του εκτός έδρας και ψήφιση σχετικής πίστωσης.

-Εισηγητής: Βασίλειος Τσώλης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο

 

Έγκριση εξόδων κίνησης Αντιδημάρχου κ. Κων/νου Δημητρίου για μετακίνησή του εκτός έδρας και ψήφιση σχετικής πίστωσης.

-Εισηγητής: Βασίλειος Τσώλης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο

 

Έγκριση δαπάνης για την ενοικίαση ηχητικών μηχανημάτων για την ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου.

-Εισηγητής: Βασίλειος Τσώλης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο

 

Έγκριση εξόδων από εκδηλώσεις που πραγματοποίησε ο Δήμος και ψήφιση σχετικής πίστωσης.

-Εισηγητής: Ιωάννης Γόγολος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο

 

Ενημέρωση για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το Γ’ τρίμηνο 2011 (άρθρο 72 παρ.1 εδ. β του Ν.3852/2010).

-Εισηγητής: Βασίλειος Τσώλης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 16ο

 

Επιστροφή ποσών σε υπαλλήλους του Δήμου Ηγουμενίτσας λόγω απένταξής τους από τα Βαρέα και Ανθυγιεινά.

-Εισηγητής: Βασίλειος Τσώλης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 17ο

 

Αντικατάσταση μέλους της τριμελούς Επιτροπής Επιθεώρησης και Επισκευής Οχημάτων Δήμου Ηγουμενίτσας που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

-Εισηγητής: Χρήστος Κάτσιος – Αντιδήμαρχος.

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

          ΠΑΠΠΑΣ Α. ΘΩΜΑΣ