Συνεδριάζει την Τετάρτη το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                 

 Την Τετάρτη  30   Ιουλίου  2014  και ώρα  15.00, συνεδριάζει το Περιφερειακού Συμβούλιο Ηπείρου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 

 

  1. 1.    Επικύρωση των αποφάσεων –πρακτικών της 6ης /7-7-2014 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου

 

 

  1. 2.    Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Β΄ τρίμηνο έτους 2014

(εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού )

 

 

  1. 3.    Μερική τροποποίηση της αριθμ. 8/36/25-7-2012 απόφασης Π.Σ. «Περί καθορισμού των εδρών – διοικητικών μονάδων ΤΑΞΙ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Νόμου 4070/2012 (Α΄ 82)»

      (εισήγηση: ο Εκτελεστικός Γραμματέας Περιφέρειας Ηπείρου)

 

  1. 4.    Έγκριση Συμφωνητικού Συνεργασίας Εκτέλεσης Πρακτικής Άσκησης  για την Π.Ε. Θεσπρωτίας

(εισήγηση: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεσπρωτίας)