Συνεδριάζει την Τρίτη η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου

Την Τρίτη και ώρα 09.30 π.μ.  συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,   με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 02-11-2012 συνεδριάσεως.

 1. Έγκριση του Πρακτικού 2/2-11-2012 (αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς) της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης του ανοιχτού διαγωνισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την επιλογή αναδόχου της Πράξης «Ενέργειες για την προώθηση και προβολή του Τουριστικού Προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου».
 2. Έγκριση του από 05-11-2012 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια περίφραξης και ειδικού εξοπλισμού παγοδρομίου», προϋπολογισμού € 55.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 3. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου «Προμήθεια μετασχηματιστή αντιπλημμυρικού αντλιοστασίου Κατσικά (ΓΟΕΒ)», προϋπολογισμού € 17.000,00 με ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2010ΕΠ3000014), με τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου, έτους 2010» και έγκριση των όρων της διακήρυξής του και συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής διεξαγωγής και παραλαβής του.
 4. Έγκριση ανάθεσης σε ιδιωτικό συνεργείο, του έργου της μεταφοράς εξοπλισμού γραφείων, άχρηστων υλικών, αρχειακού υλικού κ.λπ., των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου και της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 5. Έγκριση δαπανών για την τουριστική προβολή της Περιφέρειας Ηπείρου (διαφημιστική καταχώρηση, επανέκδοση του θεματικού χάρτη της Περιφέρειας Ηπείρου, φιλοξενία  Γερμανών δημοσιογράφων).
 6. Ανάκληση της έγκρισης διενέργειας πρακτικής άσκησης στην Π.Ε. Ιωαννίνων, της Παναγιώτας Δημουλά, σπουδάστριας του Τμήματος Τοπογραφίας του ΤΕΙ Αθηνών (αριθμ. 27/1107/21-09-2012 απόφαση της Ο.Ε.) και έγκριση διενέργειας πρακτικής άσκησης στην Π.Ε. Ιωαννίνων, του Κων/νου Γκόκη Τμήματος Λογιστικής του ΤΕΙ Πάτρας.
 7. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών για την αποκατάσταση της βατότητας από καθιζήσεις-καταπτώσεις από έντονα καιρικά φαινόμενα που επικράτησαν σε περιοχές της Π.Ε. Ιωαννίνων, που εκτέλεσαν με ιδιωτικά μηχανήματα οι αντίστοιχοι δικαιούχοι, βάσει της αριθμ. 93921/3973/17-10-2012 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε Ιωαννίνων και της αριθμ. 31/1269/26-10-2012 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 8. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών, για την κοπή κλαδιών, χόρτων και δέντρων, προς αποφυγή ατυχημάτων σε σημεία του Επαρχιακού και Εθνικού δικτύου σε περιοχές της Π.Ε. Ιωαννίνων, που εκτέλεσαν με ιδιωτικά μηχανήματα οι αντίστοιχοι δικαιούχοι, βάσει της αριθμ. 94977/4018/22-10-2012 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου και της αριθμ. 31/1270/26-10-2012 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 9. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια έτοιμου ψυχρού ασφαλτικού μίγματος, για τη συντήρηση του επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου.
 10. Έγκριση δαπάνης για τον καθαρισμό βραχοπαγίδας που είχε κατασκευασθεί στην 2η Επαρχιακή Οδό στην περιοχή Καλέντζι Ιωαννίνων.
 11. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου κ. Οδυσσέα Πότση, στις Βρυξέλλες για τη  συμμετοχή του στο Τελικό Συνέδριο του έργου «European Forest Fire Network- ΕUROFINET» – INTERREG IVC, από 11 έως 14-11-2012 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 12. Έγκριση προσφοράς γευμάτων και δείπνων, στο πλαίσιο της επίσκεψης Γερμανών και Αμερικανών δημοσιογράφων στην Περιφέρεια Ηπείρου και έγκριση σχετικής δαπάνης.
 13. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση χώρου κολυμβητηρίου Μετσόβου», προϋπολογισμού € 69.000,00 με ΦΠΑ.
 14. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Απομάκρυνση όμβριων από το κύτταρο του ΧΥΤΑ 1ης Δ.Ε. (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου Ευαγγέλου Τσουμάνη, μέχρι την  31-12-2012.
 15. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αξιοποίηση Γεώτρησης στη θέση Βολέτσι», αναδόχου Κ/Ξ.«Ηλίας Κατσιμπόκης – Γεώργιος Μυριούνης», μέχρι την 31-12-2012.
 16. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σαρζανέτ επί της Εθνικής οδού Ιωαννίνων – Πρεβέζης στη θέση Φλάμπουρα», προϋπολογισμού € 15.000,00 με ΦΠΑ.
 17. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της ανοιχτής διακήρυξης δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συμπληρωματικές εργασίες στον ΧΥΤΑ 2ης Διαχειριστικής Ενότητας (Καρβουναρίου) Ν. Θεσπρωτίας) Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού € 165.000,00 με ΦΠΑ.
 18. Έγκριση μετακίνησης του Αλέξανδρου Λεουσίδη, υπαλλήλου του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Θεσσαλονίκη, και έγκριση της σχετικής δαπάνης, για συμμετοχή του στο Σεμινάριο του Εθνικού κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης με τίτλο «AUTOCAD – ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΕ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ» που θα διεξαχθεί από 19 έως 30 Νοεμβρίου 2012.
 19. Διεξαγωγή του διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 20. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού και των όρων της διακήρυξής του, για την προμήθεια τόνερς και μελανιών, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του Κ.Ε.Δ.Υ.Υ. για το έτος 2013 συνολικού προϋπολογισμού € 14.694,32 με ΦΠΑ.
 21. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού και των όρων της διακήρυξής του, για την προμήθεια γραφικών και χαρτικών ειδών για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, συνολικού προϋπολογισμού € 16.000,00€ με ΦΠΑ.
 22. Παροχή εξουσιοδότησης στον ΟΑΕΔ (Περιφερειακή Δ/νση  Ηπείρου-Τμήμα Προμηθειών), για την  προμήθεια πετρελαιοειδών για τον Βρεφονηπιακό Σταθμό Ηγουμενίτσας, με δικές του  διαδικασίες.
 23. Έγκριση μετακίνησης του Χρήστου Ευθυμίου, Προϊσταμένου του Τμήματος ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στην Αθήνα, από 04 έως 08-11-2012 και έγκριση της σχετικής δαπάνης, για τη συμμετοχή του στο ετήσιο επιμορφωτικό σεμινάριο σε θέματα τεχνικού ελέγχου οχημάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.
 24. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Επισκευή και διαμόρφωση χώρου Ε.Ι.Ν. για τη λειτουργία ΚΕΘΕΑ», αναδόχου τεχνικής εταιρείας «Λιανός Κ. Αναστάσιος & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 07-02-2013.
 25. Έγκριση του Πρακτικού της από 30-10-2012 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Προστατευτικά Στηθαία – Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 220.000,00 με ΦΠΑ.
 26. Έγκριση ανάθεσης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ   ΥΔΑΤΑΓΩΓΟΥ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ-ΓΕΦΥΡΑ ΝΕΡΑΪΔΑΣ», για  την  περιορισμένη ενίσχυση της ύδρευσης  της  πόλης  Ηγουμενίτσας, με  απόληψη  νερών  από  τις  Πηγές «Άσπρα Πηγάδια» της Τ.Κ. «Πέντε Εκκλησιές» του Δήμου Σουλίου Ν. Θεσπρωτίας)», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3481/2006 άρθρο 5, παράγραφος 4, με προεκτιμώμενη αμοιβή € 10.000,00 χωρίς ΦΠΑ.
 27. Έγκριση ανάθεσης της Μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ   ΥΔΑΤΑΓΩΓΟΥ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ-ΓΕΦΥΡΑ ΝΕΡΑΪΔΑΣ», για  την  περιορισμένη ενίσχυση της ύδρευσης  της  πόλης  Ηγουμενίτσας, με  απόληψη  νερών  από  τις  Πηγές «Άσπρα Πηγάδια» της Τ.Κ. «Πέντε Εκκλησιές» του Δήμου Σουλίου Ν. Θεσπρωτίας)», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3481/2006 άρθρο 5, παράγραφος 4, με προεκτιμώμενη αμοιβή € 8.000,00 χωρίς ΦΠΑ.
 28. Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας  «Συντήρηση εξοπλισμού  Αντλιοστασίου Βίγλας», προϋπολογισμού € 15.000,00 με ΦΠΑ.
 29. Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή στεγάστρου αποθήκευσης άλατος», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.
 30. Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση κοίτης χειμάρρων πεδινής ζώνης», προϋπολογισμού € 80.000,00 με ΦΠΑ.
 31. Έγκριση δαπάνης για τη μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης, σύμφωνα με την αριθμ. αριθ. 1894/05-06-2012 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, για τον καθαρισμό ερεισμάτων δρόμου και αποκατάσταση της ορατότητας από ανεπιθύμητη βλάστηση στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Άρτας (πεδινό επαρχιακό τμήμα).
 32. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού και κατάρτιση όρων της διακήρυξής του, για την ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας έτους 2013.
 33. Παροχή εξουσιοδότησης στον ΟΑΕΔ – Περιφερειακή Δ/νση Ηπείρου για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης με δικές του διαδικασίες, για τις υπηρεσίες αρμοδιότητάς του στην Π.Ε. Άρτας, για τη χρονική περίοδο 2012-2013.
 34. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
 35. Έγκριση των επί μέρους μελετών: Οριστική Μελέτη Τεχνικών Έργων, Μελέτη Σήμανσης – Ασφάλισης και Τεύχη Δημοπράτησης, στα πλαίσια της Μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας με τίτλο «Μελέτη νέας χάραξης οδού Θεσπρωτικού – Τύριας (Υποέργο: Τμήμα Θεσπρωτικό – Αυχένας Νταλαμάνι – Γέφυρα Μπακόλα), αναδόχου των συμπραττόντων Γραφείων  «Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  & ΣΙΑ Ε.Ε.»  – ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ –  « ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΕΥΝΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ » Α.Ε. – ΔΗΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ.
 36. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Πρέβεζας «Προσθήκη κατ’ επέκταση και καθ’ ύψος στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Φιλιπιάδας», αναδόχου Κ/ξίας ΣΤΙΒΟΣ – Μ. Παπανικολάου Ε.Ε.- Γιαννούλης Απόστολος Γεωργίου, μέχρι την 31-12-2013.
 37. Έγκριση δαπάνης για φιλοξενία Γερμανών και Αμερικανών δημοσιογράφων στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας.
 38. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για τη συντήρηση της Εθνικής οδού 19 Αρχαγγέλου Γλυκής και των παρακαμπτήριων οδών αυτής, στην Π.Ε. Πρέβεζας προϋπολογισμού δαπάνης € 13.776,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου του Προγράμματος Κ.Α.Π. Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2012 «Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό και αποκατάσταση ζημιών στο επαρχιακό και βασικό οδικό δίκτυο καθώς και για τον καθαρισμό των ποταμών και ρεμάτων του Ν. Πρέβεζας έτους 2012».
 39. Έγκριση μετακίνησης των: α) Νάση Φρίξου β) Κιτσαντά Αθανασίου και γ) Παππά Αποστόλου, υπαλλήλων της Π.Ε. Πρέβεζας για τη συμμετοχή τους στην συνάντηση του Ευρωπαϊκού Διασυνοριακού Προγράμματος INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013, έργο «RE.HERB» που θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας την Τρίτη 20/11/2012.
 40. Έγκριση μετακίνησης του Απόστολου Καλόγηρου, Προϊσταμένου της Δ/νσης Διοικ/κού – Οικ/κού Π.Ε. Πρέβεζας στην Κατερίνη, για την παρακολούθηση του Συνεδρίου που διοργανώνει η εταιρεία «Open Technology services – OTS», από 15 έως 17-11-2012 με θέμα «Σχεδιασμός – οργάνωση – διοίκηση – λειτουργία και πληροφοριακά συστήματα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», και έγκριση των σχετικών δαπανών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη