Συνεδριάζουν οι επιτροπές της Περιφέρειας Ηπείρου

perifereia

perifereiaΣυνεδριάζει η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Περιφέρειας Ηπείρου

 

Την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 10:30 π.μ. συνεδριάζει η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Έγκριση πρακτικών προηγουμένης συνεδρίασης.
 2. Δωρεάν φοίτηση άπορων μαθητών σε φροντιστήρια.

Συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ηπείρου

Την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 9:30 π.μ. συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση αποφάσεων 9ου & 10ουου Πρακτικού της Συνεδριάσεων της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού  Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου

 1. Έγκριση της συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου, στην πρόταση για χρηματοδότηση, μέσω του προγράμματος Πολιτισμός 2007-2013, του σχεδίου δράσης με τίτλο Cultural Identity of the Mediterranean Territories / CI MED

   ( Εισήγηση Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού)

 1. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου για την Πρόταση «GREEN GOVERNMENT SAVING INITIATIVE», η οποία θα υποβληθεί στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού μηχανισμού LIFE-Περιβάλλον.

   ( Εισήγηση Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού).

 1. Τροποποίηση της από 25-8-2009 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων και Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων που αφορά το έργο: «Ανάπλαση – αναστήλωση περιβάλλοντος χώρου της Ιεράς Μονής Ασπραγγέλων Ζαγορίου», ως προς τον χρόνο περαίωσης, έως 25-8-2017

   ( Εισήγηση Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού).

 1. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/ Π. Ε. Πρέβεζας και του Εθνικού Κέντρου Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε. Κ. Β. Α. Α.) για το έργο «Υδρογεωλογικές και τεχνικογεωλογικές αναγνωρίσεις στη Π. Ε. Πρέβεζας» προϋπολογισμού 20.000,00 €. και ορισμός μελών με τους αναπληρωτές τους από την Περιφέρεια Ηπείρου- Π.Ε. Πρέβεζας, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.

   ( Εισήγηση Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας).

 1. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/ Π. Ε. Πρέβεζας και της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΤΑΝΑΜ Α. Ε. ΟΤΑ» για το έργο: «Υπηρεσίες υποβολής και διεκπεραίωσης φακέλου στην Κτηματική Υπηρεσία για άδεια εκτέλεσης του έργου, επικαιροποίησης εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και      υποστήριξης διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων εκβάθυνσης λιμένος Πρέβεζας», προϋπολογισμού 15.000,00 € και ορισμός μελών με τους αναπληρωτές τους από την Περιφέρεια Ηπείρου- Π.Ε. Πρέβεζας, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης         του έργου.   

   ( Εισήγηση Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας).

 1. Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου ««Μελέτη Αποχέτευσης- Βιολογικού Καθαρισμού Πλαταριάς, Συβότων», Δήμου Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η Περιφέρεια Ηπείρου- Π.Ε. Θεσπρωτίας -Δ/νση Τεχνικών Έργων .

   (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου

Την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 9:00 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 13-09-2012 συνεδριάσεως.

 1. Κατάρτιση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Β’ τρίμηνο έτους 2012 και υποβολή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
 2. Κατάρτιση σχεδίου της 4ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2012 και υποβολή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
 3. Έγκριση του οριστικού πίνακα παρακατάθεσης για την αποζημίωση ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν για την κατασκευή του έργου: «Απαλλοτριώσεις οδού πρόσβασης Α/Κ Δωδώνης με Αρχαίο Θέατρο» (έργο 2007 ΕΠ3000005 της ΣΑΕΠ 030).
 4. Ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων και μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2013.
 5. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των αυτοκινήτων και μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Παραλαβής του διαγωνισμού.
 6. Έγκριση του Πρακτικού Ι/10-09-2012 (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την επιλογή αναδόχου για τη δημοσιότητα του έργου του Προγράμματος MED 2007-2013 «SMEs and Cooperative Economy for Local Development και ακρωνύμιο ICS», προϋπολογισμού € 47.200,00 με ΦΠΑ.
 7. Έγκριση διενέργειας πρακτικής άσκησης στην Π.Ε. Ιωαννίνων, της Αικατερίνης Νούσια, σπουδάστριας του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων του ΤΕΙ Σερρών και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 8. Έγκριση προμήθειας τσιμεντοσωλήνων  για επισκευές τεχνικών του επαρχιακού οδικού  δικτύου της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 9. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 10. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια αισθητήρων οξυγόνου των αναλυτών καυσαερίων των ΚΤΕΟ της Περιφέρειας Ηπείρου.
 11. Έγκριση μετακίνησης της Νεκταρίας Τσαραούση, υπαλλήλου του Τμήματος Προϋπολογισμού & Λογιστικής Διαχείρισης της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, στη Θεσσαλονίκη, για την συμμετοχή της σε σεμινάριο που διοργανώνει η εταιρεία «Open Technology services – OTS», την 26-09-2012 με θέμα «Σύστημα Δημοσίευσης Οικονομικών στοιχείων Περιφερειών» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 12. Έγκριση των Πρακτικών (1)/04-09-2012 και (2)/13-09-2012 της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 04-09-2012 ανοιχτής δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζημιών στην επαρχιακή οδό Πράμαντα – Χριστοί – Κηπίνα», προϋπολογισμού  € 150.000,00  με ΦΠΑ.
 13. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή αίθουσας Βαρέων Αθλημάτων (Β’ Εργολαβία)», αναδόχου εταιρείας «Κων/νος Κυριαζής Α.Τ.Ε.Ε.», μέχρι την 31-10-2012.
 14. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή διθέσιου Νηπιαγωγείου στη Νέα Ζωή», αναδόχου εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ», μέχρι την 30-11-2012.
 15. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ολοκλήρωση κατασκευής διθέσιου Νηπιαγωγείου στη Νέα Ζωή Ιωαννίνων», αναδόχου εταιρείας «ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 31-10-2012.
 16. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Ανακατασκευή κεντρικών καταθλιπτικών αγωγών αρδευτικού δικτύου Γραμμενίτσας», αναδόχου Πανταζή Τούμπουρου ΕΔΕ, μέχρι την 10-12-2012.
 17. Έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή γέφυρας Λεπιανών», αναδόχου Εταιρείας «ΚΑΠΑ ΣΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 31-12-2012.
 18. Έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Παράκαμψη συνοικισμού Έλατος Κορφοβουνίου», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «ΔΟΜΙΚΗ ΑΡΤΑΣ ΑΤΕ», μέχρι την 31-12-2012.
 19. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στη Θεσσαλονίκη, από 18 έως 19-09-2012 για τη συμμετοχή του στην «Κοινή σύσκεψη Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφέρειας Ηπείρου» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 20. Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας και έγκριση των συμβατικών τευχών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Πύκνωση αρδευτικού δικτύου Υψηλής Ζώνης Λάμαρης Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 46.000,00 με ΦΠΑ.
 21. Κατάρτιση της διακήρυξης δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό και έγκριση των συμβατικών τευχών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση βλαβών δικτύων ηλεκτροφωτισμού οδών Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 12.500,00 με ΦΠΑ.
 22. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικός) του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση οδικού τμήματος Ζερβό – Παπαδάτες», αναδόχου Ηλία Κατσιμπόκη.
 23. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικός) του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας  «Οδός Φιλιππιάδας – Ρωμιάς – Ριζοβουνίου – Παππαδατών – Μελιανών»,  αναδόχου Ρεμπής Παναγιώτης – Μπόκιας Γεώργιος & Σία Ε.Ε.
 24. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για την εκτέλεση του υποέργου «Καθαρισμός ρεμάτων και χαντακιών για την απορροή όμβριων υδάτων στο Δ.Δ. Πρέβεζας και Δ.Δ. μύτικα», προϋπολογισμού δαπάνης € 12.300,00 με ΦΠΑ, του έργου του Προγράμματος Κ.Α.Π. Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2012 «Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό και αποκατάσταση ζημιών στο επαρχιακό και βασικό οδικό δίκτυο καθώς και για τον καθαρισμό των ποταμών και ρεμάτων του Ν. Πρέβεζας έτους 2012» και συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου.
 25. Έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Επισκευή – συντήρηση χώρων υγιεινής Γηροκομείου Πρέβεζας», αναδόχου Κοιν/ξίας ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ- ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΖΙΜΑΣ, μέχρι την 24-12-2012.
 26. Έγκριση συνδιοργάνωσης από την Π.Ε. Πρέβεζας, της 25ης Αμφικτιονίας Συλλόγων Εθελοντών  Αιμοδοτών Ελλάδος και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 27. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Επείγουσες εργασίες προμήθειας και τοποθέτησης τροφοδοτικών καλωδίων και σφραγίσματος φρεατίων οδικού ηλεκτροφωτισμού στον Κόμβο Μεσοβουνίου Π. Ε. Θεσπρωτίας», ποσού € 6.000,00 με ΦΠΑ.
 28. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοιχτής δημοπρασίας του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου, με τίτλο «Κατασκευή γέφυρας (προσθήκη-επέκταση) στην παλαιά γέφυρα θέση «ΝΑΤΣΗ» στο επαρχιακό δίκτυο Φιλιατών», προϋπολογισμού € 132.000,00 με ΦΠΑ.
 29. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, υγρών καυσίμων κίνησης και λιπαντικών, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 30. Έγκριση μετακίνησης του κτηνιάτρου Μάριου Τρουμπούκη, υπαλλήλου του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στη Θεσσαλονίκη, από 24 έως 19-09-2012, και έγκριση της σχετικής δαπάνης, για τη συμμετοχή του σε εκπαιδευτικό σεμινάριο του Υ.Α.Α. & Τροφίμων με Θέμα  «Εκπαιδευτικό Σεμινάριο  στον Τομέα των Ζώντων Διθύρων Μαλακίων».