ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

perifereia
perifereiaΤην Τρίτη    12 Φεβρουαρίου  2013  ημέρα Τρίτη  και ώρα 10.00 π.μ. συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου Πλ. Πύρρου 1 Ιωάννινα, 2ος όροφος), με θέματα  ημερήσιας διάταξης τα εξής:
Επικύρωση αποφάσεων 2ου   Πρακτικού της  Συνεδριάσεων της Επιτροπής  Περιβάλλοντος Χωρικού    Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου
1.    Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και των Αναγκαστικών Συνδέσμων των τεσσάρων Διαχειριστικών Ενοτήτων Περιφέρειας Ηπείρου  για το έργο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.)  Περιφέρειας Ηπείρου»  Υλοποίηση μέσω Σύμπραξη Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) 3389/2005.
     ( Εισήγηση: Η πρόεδρος της Επιτροπής κ. Τατιάνα Καλογιάννη)