ΣΥΡΙΖΑ: Δεν επίθουν οι απαντήσεις για τη συγχώνευση των Φορέων Διαχείρισης

kalamas1

kalamas1Δεν πείθουν οι απαντήσεις των αρμόδιων Υπουργών σχετικά με τις συγχωνεύσεις και καταργήσεις των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών. Διαψεύδονται από τον κ. Janez Potočnik, Ευρωπαίο Επίτροπο αρμόδιο για το περιβάλλον.

Οι ωραιοποιημένες απαντήσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σε σχετική ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ Ιωαννίνων και Λάρισας, Χρήστου Μαντά και Ηρώς Διώτη αντίστοιχα, με θέμα την κατάργηση και συγχώνευση φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών λίμνης Παμβώτιδας, Εθνικών Δρυμών Βίκου – Αώου και Πίνδου και Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων – Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις δηλώσεις του  Ευρωπαίου Επίτροπου αρμόδιο για το περιβάλλον κ. Janez Potočnik.

Στην απάντηση που δόθηκε προς τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ αναφέρεται  χαρακτηριστικά ότι «..Η αναδιάρθρωση των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών έχει ως στόχο τον εξορθολιγισμό τους, τον καλύτερο συντονισμό τους και επομένως τη βελτίωση και την αποτελεσματικότητα του έργου της… Επιπλέον, στους νέους ενιαίους φορείς θα γίνει ορθολογικότερη διαχείριση των οικονομικών και ανθρώπινων πόρων, καθώς και των υποδομών για το νέο ευρύτερο χώρο δικαιοδοσίας τους». Στη συνέχεια της απάντησης αναφέρεται επίσης ότι «..στην πρόταση λήφθηκαν υπόψη οικολογικά, γεωγραφικά, διοικητικά και ιστορικά κριτήρια

Ενδιαφέρουσα είναι και η δήλωση ότι «στη συνεργασία που έχει το ΥΠΕΚΑ με την Ε.Ε., που είναι ο κύριος φορέας χρηματοδότησης των προγραμμάτων μέσω του ΕΣΠΑ έχει πολλές φορές επισημανθεί ότι είναι απαραίτητος ο καλύτερος συντονισμός των φορέων από μεριάς της κεντρικής διοίκησης και η βιωσιμότητά τους μετά το τέλος του ΕΣΠΑ και το Σχέδιο Νόμου αυτό είναι προς αυτή την κατεύθυνση»

Κάπου εδώ έρχεται η γραπτή απάντηση του κ. Janez Potočnik, Ευρωπαίου Επίτροπου αρμόδιο για το περιβάλλον, να αποκαλύψει την προχειρότητα του σχεδίου συγχώνευσης και να αμφισβητήσει τις προθέσεις μιας τέτοιας διαδικασίας.

Συγκεκριμένα ο κ. Janez Potočnik, σε απάντηση του στην ερώτηση του κ. Νίκου Χρυσόγελου, ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων στις 17.10.2012, με θέμα «Συγχώνευση Φορέων Διαχείρισης Περιοχών Δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα» αναφέρει ότι έχει πλήρη άγνοια και ότι υπάρχει έντονη ανησυχία για τις προγραμματιζόμενες συγχωνεύσεις και καταργήσεις Φορέων Διαχείρισης που δρομολογεί η ελληνική κυβέρνηση. O Επίτροπος επιβεβαιώνει επίσης ότι είναι απολύτως εφικτή η οικονομική βιωσιμότητα των φορέων διαχείρισης και για την περίοδο 2014-2020, κάτι για το οποίο έχει προτρέψει επανειλημμένα τις ελληνικές αρχές.

Όπως αναφέρει ο κ. Potočnik, «..η Επιτροπή έχει υποστηρίξει ασμένως τη δημιουργία και τη λειτουργία των ως άνω οργάνων, μεταξύ άλλων μέσω των διαρθρωτικών ταμείων, ως βασικό μέτρο για να εξασφαλισθεί στις προστατευόμενες περιοχές του Natura 2000 ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό καθεστώς προστασίας και διαχείρισης..». Παρόλα αυτά, «Οι ελληνικές αρχές δεν έχουν ενημερώσει την Επιτροπή για σχέδιο ή απόφαση με στόχο τη συγχώνευση των διαχειριστικών φορέων και, κατά συνέπεια, η Επιτροπή δε γνωρίζει το σκεπτικό όσον αφορά τις εν λόγω αλλαγές, τα αναμενόμενα οικονομικά οφέλη ή τις σχετικές διαβουλεύσεις.».

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι για ακόμα μία φορά, οι αρμόδιοι Υπουργοί αποφεύγουν να απαντήσουν ουσιαστικά στα ερωτήματα που διατυπώθηκαν. Επιμένουν πως μέσα από την πολιτική συρρίκνωσης των αρμοδιοτήτων των φορέων και τις κατάργησης αυτών, όπως π.χ. με το Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης Παμβώτιδας, θα διασφαλίσουν την λειτουργία τους. Θέση και γνώμη δική μας είναι πως ο μόνος τρόπος για να διασφαλιστεί η λειτουργία των φορέων είναι μέσω μιας σοβαρής περιβαλλοντικής πολιτικής που θα βοηθήσει και θα ενισχύσει το έργο τους με μοναδικό στόχο τη διατήρηση και την προστασία του οικοσυστήματος.

Γραφείο Χρήστου Μαντά

Βουλευτής Ιωαννίνων ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ