Συσκέψεις για τις καμένες εκτάσεις και τη μεταφορά μαθητών

Σε σύσκεψη στο ΥΠΕΚΑ η Γενική Γραμματέας για την αποκατάσταση των καμένων εκτάσεων

 «Ασπίδα» προστασίας για τις καμένες εκτάσεις αποτελούν τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιώργος Παπακωνσταντίνου μετά τη σύσκεψη που συγκάλεσε στο γραφείο του την Τρίτη (30/8/11), στην οποία συμμετείχαν o Γραμματέας Δασών του ΥΠΕΚΑ, Γιώργος Αμοργιανιώτης, και η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας Δήμητρα Γεωργακοπούλου-Μπάστα με τους συναδέλφους της  Γενικούς Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας.

 

Μεταξύ των μέτρων που αποφασίστηκαν είναι και η διάθεση πόρων ύψους 5 εκ. ευρώ από το «Πράσινο Ταμείο» για την κατασκευή αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο για την προστασία οικισμών, υποδομών, καλλιεργειών κλπ.

Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν, η αποκατάσταση του περιβάλλοντος των καμένων δασικών εδαφών, η αποτροπή του κινδύνου καταστροφών από πιθανές πλημμύρες που θα προκύψουν μετά την καταστροφή των δασών, η προστασία των εδαφών για να υποβοηθηθεί η φυσική αναγέννηση, καθώς η τεχνητή αναδάσωση όπου αποτυγχάνει η φυσική αναγέννηση.

Έτσι, εκτός από την αξιοποίηση των κονδυλίων από το «Πράσινο Ταμείο» αποφασίστηκαν:

  • Άμεση σύνταξη από τις αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες των αναγκαίων μελετών για τα απαραίτητα έργα.
  •  Άμεση κήρυξη των καμένων εκτάσεων ως αναδασωτέων. Για τη διευκόλυνση του έργου αυτού και την ολοκλήρωση του εντός των προθεσμιών που ο Νόμος ορίζει, θα αξιοποιηθεί η δυνατότητα δορυφορικής απεικόνισης των μεγάλων πυρκαγιών, όπως του Έβρου, της Αιτωλοακαρνανίας κλπ.
  • Απαγόρευση της βοσκής στις καμένες περιοχές μέχρι την αναδημιουργία του δάσους.
  • Έκδοση Υπουργικής Απόφασης για το κατεπείγον του έργου, ώστε να συντμηθούν οι προβλεπόμενες από τον Νόμο προθεσμίες δημοπράτησης των έργων.

Στη διάρκεια της σύσκεψης ο Υπουργός με τους Γενικούς Γραμματείς εξέτασαν επίσης την πορεία του Προγράμματος κατάρτισης, ανάρτησης και κύρωσης των Δασικών Χαρτών στην Αττική και την υπόλοιπη χώρα και αποφάσισαν την οικονομική ενίσχυση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την προώθηση του έργου.

Επίσης, συζήτησαν την πορεία εκτέλεσης των Δασικών μέτρων του Προγράμματος «Α. Μπαλτατζής» ύψους 171 εκ. ευρώ που περιλαμβάνει έργα, αναδασώσεων, αντιπυρικών ζωνών, δασικής οδοποιίας και έργα σε περιοχές NATURA, αποφασίζοντας την εντατικοποίηση των προσπαθειών για ένταξη περισσότερων έργων στο Πρόγραμμα.
Τέλος, εξετάστηκε και η χρηματοδότηση από τον Ειδικό Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου, διαφόρων έργων και δράσεων προστασίας και ανάπτυξης Δασών.

Με την επιστροφή της από την Αθήνα η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε σύσκεψη στο γραφείο της με τον Γενικό Διευθυντή Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων συζήτησαν τα θέματα που τέθηκαν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν διαπιστώθηκε πως οι αρμόδιες υπηρεσίες σε  Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο είναι ήδη προετοιμασμένες προκειμένου να εφαρμόσουν τα μέτρα και να αξιοποιήσουν τα κονδύλια.

Στο Υπουργείο Εσωτερικών η Γενική Γραμματέας, σε σύσκεψη για τη διαδικασία μεταφοράς των μαθητών

Η επίσπευση των διαδικασιών που απαιτούνται προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή έναρξη της σχολικής χρονιάς αλλά και η μεταφορά των μαθητών από τους τόπους διαμονής τους στα σχολεία ήταν αυτή τη φορά το αντικείμενο σύσκεψης(η δεύτερη μέσα στον Αύγουστο) που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών με τη συμμετοχή της Γενικής Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, Δήμητρας Γεωργακοπούλου-Μπάστα.

Ο Υφυπουργός Πάρης Κουκουλόπουλος το μεσημέρι της Τρίτης(30/8/11), εξέτασε με τους Γενικούς Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης καθώς και τους αρμόδιους Διευθυντές και υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου την πορεία υπογραφής των διαπιστωτικών πράξεων προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα στη μεταφορά των μαθητών.

Υπενθυμίζεται πως, σύμφωνα με τον «Καλλικράτη» η αρμοδιότητα της μεταφοράς μαθητών από τον τόπο διαμονής τους στο σχολείο φοίτησης μεταφέρθηκε από τις αιρετές Περιφέρειες(πρώην Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις) στους Δήμους. Έτσι, τα αρμόδια Υπουργεία ζήτησαν τη συμβολή των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων προκειμένου οι Δήμοι να προετοιμαστούν έγκαιρα για την προκήρυξη των διαγωνισμών, ώστε να έχουν ολοκληρωθεί και ελεγχθεί έως το τέλος του 2011.

Να σημειωθεί πως σε ότι αφορά την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας η Γενική Γραμματέας μετά την αποστολή σχετικού εγγράφου στις αρχές του μήνα προς τους Δήμους είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τους Δημάρχους προκειμένου να γίνει ο κατάλληλος προγραμματισμός και από την πλευρά τους. Έτσι είναι έτοιμες όλες οι διαπιστωτικές πράξεις ώστε να ανανεωθούν οι συμβάσεις με τους μεταφορείς.

Όπως είναι γνωστό με νομοθετική ρύθμιση  του Υπουργείου δίνεται η δυνατότητα παράτασης των υφιστάμενων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών, από 1/9/11 έως 31/12/11 από τις Περιφέρειες(πρώην Ν.Α.), για τα δρομολόγια χωρικής αρμοδιότητας τους. Η εν λόγω παράταση των συμβάσεων προϋποθέτει απαραίτητα ότι οι σχετικοί διαγωνισμοί θα είχαν προκηρυχθεί έως 31 Αυγούστου  και εφόσον οι Γενικοί Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων το βεβαιώσουν με πράξεις τους.