Σφοδρή αντιπαράθεση για τον ρόλο του λιμανιού… Η Ηγουμενίτσα δεν θα γίνει Ελευσίνα..

ERGA

Το λιμάνι της Ηγουμενίτσας και ο ρόλος που καλείται να διαδραματίσει τα επόμενα χρόνια, αποτέλεσαν ένα από τα σημεία τριβής μεταξύ των τοπικών φορέων και των μελετητών που εκπονούν το Χωροταξικό της Ηπείρου.

Το λιμάνι, σχεδιάστηκε ώστε να αποτελεί μία από τις βασικές πύλες της χώρας από και προς την Ευρώπη.

Η καθυστέρηση στην υλοποίηση των έργων αφενός και η αλλαγή στις γεωπολιτικές συνθήκες αφετέτου, τείνουν να το υποβαθμίσουν και μάλιστα να το περιθωριοποιήσουν.

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζεται στη μελέτη του Χωροταξικού Πλαισίου, οι προτάσεις της οποίας προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του δημάρχου Ηγουμενίτσας αλλά και του ΤΕΕ Ηπείρου.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη μελέτη, ο ρόλος της Ηγουμενίτσας επαναπροσδιορίζεται στις νέες γεωπολιτικές συνθήκες με βάση την ύπαρξη του λιμανιού και την αναγκαιότητα αξιοποίησής του όχι μονο ως εμπορικού κόμβου.

Όπως σημειώνεται, η καθυστέρηση ολοκλήρωσης των μεταφορικών υποδομών, η αποκατάσταση των χερσαίων διαδρόμων από τη μεσόγειο προς την κεντρική και βόρεια Ευρώπη, μετά την ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ και τη λήξη των εντάσεων στις χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας, καθώς και η ενίσχυση ανταγωνιστικών λιμενικών υποδομών στον άξονα Αδριατικής – Ιονίου, είναι πιθανόν να συμβάλλουν στην υποβάθμιση του ρόλου της Ηγουμενίτσας ως διεθνούς πύλης και διαμετακομιστικού κόμβου.

Αντίθετα, η προοπτική αξιοποίησης κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στο Βόρειο Ιόνιο και στο χερσαίο χώρο της Ηπείρου, υπαγορεύουν την εξασφάλιση εκείνων των χωροταξικών αλλά και τεχνικών προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν στο λιμένα να ανταποκριθεί σε αντίστοιχες ανάγκες.

Η πρόταση λοιπόν για δραστηριότητες πετρέλευσης στο λιμανι, προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του δημάρχου Ηγουμενίτσας Γιάννη Λώλου, ο οποίος τόνισε ότι “δεν θα επιτρέψουμε να γίνει μια νέα Ελευσίνα”.

Το ΤΕΕ Ηπείρου από την πλευρά του, υπογράμμισε ότι στο λιμάνι δεν χωρούν όλες οι προτεινόμενες δραστηριότητες, δηλαδή εμπορικές, επιβατικές, κρουαζιέρα και πετρέλαια. Ο ρόλος του θα πρέπει να αποσαφηνιστεί από το χωροταξικό, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση των μελετητών.

Μάλιστα προς στιγμήν οι τόνοι ανέβηκαν με αναφορές εκ μέρους των μελετητών σε έργα που γίνονται και δεν τελειώνουν και χρήματα που στην ουσία πετιούνται.

Η συζήτηση έληξε χωρίς να προκύψουν ουσιαστικά συμπεράσματα, φαίνεται όμως πως οι προτάσεις αλλά και ο ρόλος του λιμανιού, θα αποτελέσουν το αντικείμενο πολλών διενέξεων.