Σχετικά με τις εξελίξεις στην ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Από  την  ομάδα  των  παραπάνω   από  1000  υπογραφόντων

Κλείνουνε  3  εβδομάδες  από  την  κινητοποίηση  που  ξεκινήσαμε  με  τη συλλογή  υπογραφών,  με  αίτημα  την  ανάκληση  της  απόφασης  από  τη  μεριά  του  δημοτικού  συμβουλίου  Ηγουμενίτσας  εναντίων της    παραχώρησης  άδειας  εγκατάστασης  καντίνας, ομπρελών  και  ξαπλωστρών  στην τελευταία  ελεύθερη  παραλία  της  ΕΛΙΑΣ.

Σ  αυτό  το διάστημα  μεσολάβησαν  αρκετά  γεγονότα  τα οποία  θα  τα  αναφέρουμε συνοπτικά για  την πληρέστερη  ενημέρωση  όλων  των  πολιτών.

Το  σχετικό  υπόμνημα    έτυχε  μαζικής    αποδοχής  με  υπογραφές  άνω  των  1.000 

Με  αυτό  το  ισχυρό  όπλο  στα  χέρια  μας  και  με  το  δίκιο  με  το  μέρος  μας  ξεκινήσαμε  μια  σειρά  από  ενέργειες  με  επισκέψεις     και    κατάθεση   του  σχετικού  υπομνήματος   στις  παρακάτω  αρχές  και  υπηρεσίες  με  το  καθολικό  αίτημα  για  ελεύθερη  παραλία  αλλά  και  με  το  δεδομένο  ότι  η  εγκατάσταση  της   σχετικής  καντίνας  είναι    παράνομη.

Και  το  λέμε  αυτό  με  βεβαιότητα γιατί,  όπως  προβλέπεται από  τη σχετική  Κ.Υ.Α,  δεν  πληρούσε  τις  προϋποθέσεις  ως  τροχήλατη  μετακινούμενη  καντίνας,  αλλά  είχε  χαρακτήρα σταθερής κατασκευής.

Σύμφωνα μάλιστα με την υπ’ αριθμόν 10/2023 εγκύκλιο του Εισαγγελέα του Αρείου  Πάγου, η οποία έχει κοινοποιηθεί σε όλους τους Εισαγγελείς της Χώρας,  απαγορεύεται απολύτως η κατασκευή κτισμάτων και εν γένει η τοποθέτηση κατασκευασμάτων στον αιγιαλό και την παραλία και οποιαδήποτε μόνιμη κατασκευή βρίσκεται εκτός των ορισμών του νόμου είναι άμεσα κατεδαφιστέα και γι΄ αυτό πρέπει να μεριμνά η αρμόδια εισαγγελική αρχή με τη συνδρομή όλων των  εμπλεκόμενων φορέων.

Παρόλα  αυτά, αν  και  ο  ιδιοκτήτης  έχει  αποσύρει τις ομπρέλες  και τις ξαπλώστρες  κάτω  από  την  γενική  κατακραυγή,  η  καντίνα  είναι ακόμα εκεί,  γιατί  άραγε; 

Ας  απαντήσει  η  Εισαγγελική  Αρχή  Θεσπρωτίας,  η  οποία  ήταν  και  η  πρώτη  αρχή στην οποία απευθυνθήκαμε.

Στη συνέχεια, επισκεφτήκαμε  δυο  φορές  την  Κτηματική  Υπηρεσία  Θεσπρωτίας, η οποία, υπό την ιδιότητά της ως κατόχου της σχετικής  έκτασης  που  παραχώρησε στον  δήμο  Ηγουμενίτσας  προς  εκμετάλλευση και ως εκ τούτου, έχει  την  ευθύνη  σχετικού  ελέγχου  για το αν  υπήρχαν  οι  προϋποθέσεις  της  σχετικής  ΚΥΑ.

Επίσης, απευθυνθήκαμε στο Τμήμα  υγιεινής,   για  τους  ίδιους  λόγους  συν  το  στοιχείο  της  επιβάρυνσης  στο  περιβάλλον  από  τα  λήμματα  αν  έμπαινε  σε  λειτουργία.

Επισκεφτήκαμε  την   Διεύθυνση  Δασών,  για  κοπή  κλαριών  και  τοποθέτηση  μέσα  στα  δέντρα,    στην  Πυροσβεστική  Υπηρεσία,  για  τον  κίνδυνο  πυρκαγιάς,  καθώς  και  την  Αστυνομική  Διεύθυνση  Θεσπρωτίας  προς  ενημέρωση  για  διαπιστωμένες  παρανομίες.

Πήγαμε  στην  διεύθυνση  συγκοινωνιών  προς  ενημέρωση  μας  αν  είχε  ταξινομηθεί  η  καντίνα – δεν  είχε – και  στον  Αντίπεριφερειάρχη  Θεσπρωτίας  ως  προϊστάμενος  όλων  των  υπηρεσιών  της  περιφέρειας  Θεσπρωτίας  και  ως   προϊστάμενος  της  πολικής  προστασίας  του  Νομού.

Και  φυσικά   στην  Δημοτική  Αρχή  Ηγουμενίτσας,  όπου  και  απαιτήσαμε  τη  σύγκληση  δημοτικού  συμβουλίου  προς  συζήτηση  του  θέματος  με  βάση  το  αίτημα  μας  για  ανάκληση  της  σχετικής  απόφασης  παραχώρησης  προς  εκμετάλλευση  και  ανάπτυξη  επιχειρηματικής  δραστηριότητας.

Ο  αρμόδιος  αντιδήμαρχος  που  με  βάση  τον  κανονισμό   έπρεπε  ο  ίδιος  να  δεχτεί να  μπει  ως  θέμα  για  συζήτηση  συναντήσαμε  άρνηση  και  τελικά  μπήκε  στην  ημερήσια  διάταξη  μετά  από  παρέμβαση  του  δημοτικού  συμβούλου  της  Λαϊκής  συσπείρωσης.

Η   Δημοτική  αρχή  κατά  πλειοψηφία,  αγνοώντας, τόσο την κείμενη νομοθεσία αλλά και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 38609 ΕΞ 2023 – ΦΕΚ 1432/Β/10-3-2023, όσο και τις  πάνω  από  1000  υπογραφές,   την  μαζική  συμμετοχή  των  πολιτών  στην  συνεδρίαση  του  δημοτικού  συμβούλιου,  αν  και  εκλεγμένη  από  τους  κατοίκους  του  Δήμου,  καταψήφισε το  αίτημα  μας.

Επικαλέστηκε, γενικά και αόριστα, τη  δυνατότητα  παραχώρησης  που  της  παρέχει  η  σχετική  νομοθεσία,  αγνοώντας  προκλητικά  την  γενική  δυσφορία  που  υπάρχει  για  την  απόφαση  αυτή  και  όχι  μόνο, αλλά και την υποχρέωση της, πέρα από το νόμιμο της εκάστοτε παραχώρησης, περί ελέγχου για την τήρηση των όρων αυτής, προς αποτροπή αυθαιρεσιών από πλευράς επιχειρηματιών, που είναι πρόδηλες στην πλειοψηφία των παραλιών του Ν. Θεσπρωτίας. Υποχρέωση, που απορρέει ευθέως από το άρθρο 10 της ΚΥΑ που είναι εν ισχύ.

Αγνόησε παντελώς ότι ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι της αγανάκτησης από  την γενικευμένη  και  άναρχη  παραχώρηση  όλων  των  παραλιών στην επιχειρηματική δράση,  με  αποτέλεσμα  οι  λουόμενοι  να  φορτώνονται  με  οικονομικό  κόστος,  εξαιτίας  του  στοιχείου  της  αναρχίας  που  επικρατεί  με  τις  σχετικές  αυθαιρεσίες,  απαγορεύσεις  ελεύθερης  διέλευσης  προς  την  παραλία,  και άλλες παρανομίες  που  λαμβάνουν χώρα επανειλημμένως εδώ και χρόνια,  με  τις  αρμόδιες  υπηρεσίες  και  πολιτικές  αρχές «να κλείνουν  μάτια  και  αυτιά»  στο  όνομα  της  λεγόμενης  τουριστικής  ανάπτυξης.

Επομένως,  δεν  μπορεί  να  συνεχιστεί  άλλο  αυτή  η  κατάσταση  και  καλούμε  για  μια  ακόμα  φορά  τόσο  την  Κτηματική  Υπηρεσία,  όσο  τον  ΟΛΗΓ  ΑΕ  και  την  Δημοτική  αρχή,  να  επανεξετάσει  όλες  αυτές    τις  παραχωρήσεις  και  οι  αρμόδιες  υπηρεσίες  να  ελέγξουν  κατά  πόσο  οι  όποιες  άδειες  που  έχουν  παραχωρηθεί  τηρούν  τις  προϋποθέσεις  του  νόμου – [ελεύθερη  πρόσβαση στους πολίτες, καθώς και κάλυψη μόνο του 50% της εκάστοτε παραλίας από την εκάστοτε επιχείρηση, ούτως ώστε να μην αλλοιώνεται ο κοινόχρηστος χαρακτήρας της]-,  σε  όλες  τις  παραλίες  των  κατοίκων  γιατί  υπάρχουν  και  φαινόμενα  αυθαιρεσιών  από  τους  κατόχους  με αποτέλεσμα το  δυσβάστακτο  οικονομικό  κόστος  για  τους  λουόμενος  άλλα  και εν τέλει την εν τοις πράγμασι παράνομη  απαγόρευση  εισόδου  σε  πολλές  περιπτώσεις.

Ως εδώ! Έχουμε πληρώσει ήδη πάρα πολλά!

Η ξεκούραση, η αναψυχή, οι παραλίες, οι θάλασσες δεν είναι εμπορεύματα, είναι δικαίωμά μας!

·         Δωρεάν και ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις παραλίες.

·         Εξασφάλιση όλων των απαραίτητων υποδομών και υπηρεσιών στις παραλίες που θα παρέχονται δωρεάν στο λαό.

Επισημαίνεται ότι, το  παρόν κείμενο  θα  σταλεί  προς  δημοσίευση  και  θα  κοινοποιηθεί επίσης, στην Εισαγγελία του  Αρείου Πάγου  και  στον  Συνήγορο  του  Πολίτη.