Σχετικά με τους τηλεοπτικούς αναμεταδότες

Έπειτα από σειρά παραπόνων πολιτών  σχετικά με το πρόβλημα του σήματος των καναλιών πανελλήνιας εμβέλειας, ο Δήμος Ηγουμενίτσας ενημερώνει ότι δεν έχει αρμοδιότητα και ευθύνη συντήρησης των κεραιών, αλλά αντιθέτως θα του καταλογιστούν ευθύνες και δαπάνες σε περίπτωση παρέμβασης.

Υποχρέωση έχει ο Δήμος να ενημερώσει τα ανάλογα κανάλια.

Η υπάρχουσα νομοθεσία δεν επιτρέπει στο Δήμο μας να κάνει δαπάνες που αφορούν σε επισκευές, συντηρήσεις ή ανανέωση – τροποποίηση εξοπλισμού τηλεοπτικών αναμεταδοτών, με αποτέλεσμα να υπάρχουν τεράστιες δυσκολίες στην αντιμετώπιση βλαβών και στην πραγματοποίηση συντηρήσεων στους εγκατεστημένους αναμεταδότες της περιοχής μας.

Ήδη ο Δήμος μας έχει απευθυνθεί  στους  τηλεοπτικούς σταθμούς, που οφείλουν να αποκαταστήσουν το πρόβλημα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που υπήρξε από πλευράς υπευθύνων των τηλεοπτικών σταθμών, η καθυστέρηση οφείλεται στο ότι η αποκατάσταση της βλάβης θα γίνει από τεχνικούς των καναλιών στην Αθήνα.