Σύμφωνα με την παγκόσμια τράπεζα:Η χειρότερη περίοδος της οικονομικής κρίσης έχει παρέλθει

Παρά το γεγονός ότι η παγκόσμια οικονομία παραμένει εύθραυστη, η χειρότερη περίοδος της οικονομικής κρίσης φαίνεται ότι έχει παρέλθει, αναφέρει η Παγκόσμια Τράπεζα στην έκθεσή Παγκόσμιες Οικονομικές Προοπτικες.

 Σύμφωνα με την έκθεση, το παγκόσμιο συνολικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) αυξήθηκε κατά 2,3 τοις εκατό το 2012, ενώ προβλέπει ότι η ανάπτυξη του ΑΕΠ για το 2013 θα παραμείνει κυρίως στο 2,4 τοις εκατό. Σταδιακά θα ενισχυθεί στο 3,1 τοις εκατό το 2014 και στο 3,3 τοις εκατό το 2015, αναφέρει η Παγκόσμια Τράπεζα.

 Η μεταβλητότητα και η αργή ανάπτυξη σε χώρες με υψηλό εισόδημα, συμβάλουν στην αδύναμη κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας, αναφέρεται στην έκθεση. Οι προοπτικές για την οικονομική ανάπτυξη στις αναπτυσσόμενες χώρες θα παραμείνει σταθερή, αλλά με 1 έως 2 ποσοστιαίες μονάδες βραδύτερη σε σχέση με την περίοδο πριν την οικονομική κρίση.

 Η ανάπτυξη μεταξύ των αναπτυσσόμενων χωρών προβλέπεται ότι βρίσκεται στο 5,5 τοις εκατό το 2013 και στις χώρες με υψηλό εισόδημα στο 1,3 τοις εκατό. Η ανάπτυξη αναμένεται να ενισχυθεί στο 5,7 και 5,8 τοις εκατό το 2014 και 2015 αντίστοιχα στις αναπτυσσόμενες χώρες και 2 και 2,3 τοις εκατό στις χώρες υψηλού εισοδήματος.

 Σύμφωνα με την έκθεση, στην ευρωζώνη η ανάπτυξη αναμένεται να επιστρέψει σε θετικούς ρυθμούς μέσα στο 2014. Το ΑΕΠ προβλέπεται ότι θα συρρικνωθεί κατά 0,1 τοις εκατό το 2013, πριν φτάσει το 0,9 τοις εκατό το 2014 και το 1,4 τοις εκατό το 2015.

 Το παγκόσμιο εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών ?μία ακόμα μέτρηση η οποία τονίζεται στην έκθεση- αυξήθηκε μόλις 3,5 τοις εκατό το 2012. Αναμένεται να επιταχυνθεί μέσα στο 2013 και να φτάσει το 6 τοις εκατό το 2014 και το 7 τοις εκατό το 2015.

 Στην έκθεση αναφέρεται επίσης ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κίνδυνοι. Αυτοί περιλαμβάνουν στασιμότητα της προόδου, όσον αφορά την οικονομική κρίση στην ευρωζώνη, το χρέος και τα φορολογικά θέματα των Ηνωμένων Πολιτειών, την πιθανότητα μιας απότομης επιβράδυνσης των επενδύσεων στην Κίνα αλλά και μια διατάραξη στα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου.