Σύμφωνη γνώμη για την προμήθεια βυτιοφόρου με σύστημα ανακύκλωσης νερού καθαρισμού στην Ηγουμενίτσα

Με έγγραφο του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλ. Καχριμάνη διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του έργου “Προμήθεια (1) τριαξονικού (6×2) βυτιοφόρου αποφρακτικού οχήματος με σύστημα ανακύκλωσης νερού καθαρισμού”, προϋπολογισμού 599.625 ευρώ.

Το έργο εντάσσεται στην πράξη “Αποχέτευση Ηγουμενίτσας” και φορέας υλοποίησης είναι η ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας.