Σύμφωνη γνώμη (υπό προϋποθέσεις) για τη σύμβαση του δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Ελεούσας

Με έγγραφο του Περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη προς το Δήμο Ζίτσας, διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη (υπό προϋποθέσεις), για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης της πράξης «Επέκταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Ελεούσας», συνολικού προϋπολογισμού 1.672.000,00 €.