Σύσκεψη για τα ειδικά σχολεία των Ιωαννίνων

Η λειτουργία και η στέγαση των Ειδικών Σχολείων του Δήμου Ιωαννιτών αποτέλεσε το αντικείμενο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε ύστερα από πρωτοβουλία της αντιδημάρχου Βούλας Τσίλη.

Στη σύσκεψη παραβρέθηκαν οι  Δ/ντές των ειδικών σχολείων, οι Δ/ντές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων Ιωάννης Αγγέλης και Γεώργιος Τσατσαρώνης, ο Πρόεδρος της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Βασίλειος Τσαμπαλάς, υπηρεσιακοί παράγοντες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου,  εκπρόσωπος του συλλόγου δασκάλων και αντιπροσωπία γονέων.

Η αντιδήμαρχος ενημέρωσε για την πορεία του προγράμματος εξοπλισμού των ειδικών σχολείων και συζητήθηκαν τα γενικά και ειδικά ανά περίπτωση προβλήματα λειτουργίας και στέγασής τους.

Κοινή διαπίστωση αποτέλεσε το γεγονός ότι τα ειδικά σχολεία επιβάλλεται να συλλειτουργούν με τα γενικά σχολεία.

Σε όσα δε από τα ειδικά σχολεία παρατηρείται δυσλειτουργία λόγω έλλειψης υποδομών,  θα πρέπει να αντιμετωπισθεί είτε με παρεμβάσεις και εξεύρεση χώρων στα υφιστάμενα κτίρια, είτε με μεταστέγαση συγκεκριμένου σχολείου, η οποία θα συμβάλλει στην καλύτερη και απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου.