Τέσσερις συμπιεστές εγκαθίστανται στο Φλωροβούνι

SYMPIESTESΟλοκληρώθηκε ο διαγωνισμός ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ

Μπορεί άλλοι να μην το αποδέχονται, μπορεί να αντιδρούν, μπορεί να επιδίδονται σε βιομηχανία ψηφισμάτων όμως όταν ήρθε η κρίσιμη στιγμή και αποφάσισε η ΔΕΠΑ δεν ακούστηκε κουβέντα. Στην Πέρδικα ορισμένοι μπορεί ακόμη να πιστεύουν ότι ο αγωγός φυσικού αερίου και η μονάδα συμπίεσης θα βρεθεί εκτός περιοχής τους, όμως το θέμα εγκατάστασης έκλεισε οριστικά, χωρίς να ακουστεί λέξη στο Νομό Θεσπρωτίας.

Και έκλεισε μαζί με το διεθνή διαγωνισμό που προκηρύχθηκε για την προμήθεια μονάδων συμπιεστών για τον αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας- Ιταλίας.

Ο προϋπολογισμός του έργου, σύμφωνα με την προκήρυξη που δημοσιεύθηκε για κατάθεση προσφορών μέχρι τις 3 Φεβρουαρίου ανέρχεται στα 75 εκατομμύρια ευρώ.

Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της προμήθειας ορίζεται σε 40 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης κι όπως αναφέρονταν στην προκήρυξη αφορά «στην πλήρη εγκατάσταση των συμπιεστών, οι οποίοι προβλέπεται να παραδοθούν στο Φλωροβούνι Θεσπρωτίας, τη δοκιμαστική τους λειτουργία και την εκπαίδευση του προσωπικού».

Το έργο αναλυτικά περιλαμβάνει τη μελέτη, κατασκευή, προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, έλεγχο και λειτουργία τεσσάρων μονάδων τουρμποσυμπιεστών, αποτελούμενων από τουρμπίνες φυσικού αερίου ISO ισχύος ±30MW, συνοδευόμενες από φυγοκεντρικούς συμπιεστές και βοηθητικά συστήματα υψηλής συμπίεσης αναρρόφησης μεταφοράς φυσικού αερίου ±140barg.

Η κάθε μία από τις 4 μονάδες συμπίεσης θα αποτελείται:

• Τουρμπίνα αερίου και φυγοκεντρικό συμπιεστή φυσικού αερίου

• Φίλτρο αναρρόφησης του φυγοκεντρικού συμπιεστή αερίου

• Σύστημα χαμηλής ξηράς εκπομπής της τουρμπίνας αερίου

• Καπνοδόχος συλλογής των αερίων εκπομπών της τουρμπίνας με ηχομόνωση, εάν απαιτείται

• Κτηριακές εγκαταστάσεις στέγασης της κάθε τουρμπίνας χωριστά με συστήματα πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας εσωτερικού χώρου

• Σύστημα λίπανσης της κάθε τουρμπίνας και του συστήματος συμπίεσης

• Αίθουσα έναρξης διαδικασιών, ελέγχου ταχύτητας, καταμερισμού φόρτου και πρόληψης αυξομειώσεων αυτού

• Μονάδα αερόψυκτών της κάθε τουρμπίνας

• Διαχωριστές αναρρόφησης και εκκένωσης

• Μεταφορά στον χώρο εγκατάστασης, εγκατάσταση, έναρξη, έλεγχος λειτουργίας, και εκπαίδευση.

Με τον τρόπο αυτό κι ύστερα από τα ταξίδια αναψυχής που οργάνωσε η ΔΕΠΑ για φορείς της Ηπείρου το θέμα κλείνει οριστικά.

πηγή: epiruspost.gr