Τα αποτελέσματα των εκλογών του ΤΕΕ

Στις  κάλπες προσήλθαν σήμερα οι μηχανικοί της χώρας για να εκλέξουν τα όργανα του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας.

Καταγράφεται νίκη της Δημοκρατικής Κίνησης Μηχανικών που πρόσκειται στη ΝΔ και έλαβε περίπου το 28% των ψήφων.

Δεύτερη δύναμη η Δημοκρατική Συμπαράταξη Μηχανικών που πρόσκειται στο ΠΑΣΟΚ που λαμβάνει περίπου 13%.

Τρίτη δύναμη η συνδικαλιστική παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ Ριζοσπαστική Πρωτοβουλία Μηχανικών – Οικολόγοι Μηχανικοί – Συνεργαζόμενοι με ποσοστό περίπου 7,5%.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας είναι το μεγαλύτερο επιστημονικό σωματείο της χώρας με περίπου 125.000 μέλη.

Στις σημερινές εκλογές, με καταμετρημένα τα 167 από τα 171 εκλογικά τμήματα ψήφισαν 32.000 μηχανικοί. 

Αναλυτικά:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ    

 
Τμήματα 167 από 171
Σύνολο ψηφισάντων: 31969 Έγκυρα: 30117 Άκυρα: 795 Λευκά: 1057

ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
#block TEE ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 831  2.76
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΤΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ 2009 6.67
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΑΚΜΗ) 351 1.17
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΘΡΑΚΗΣ 169 .56
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ – ΑΡ.ΑΓ.Ε.Σ. 1484 4.93
ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΜΑΚ) 334 1.11
ΑΦΕΤΗΡΙΑ 791 2.63
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1818 6.04
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΗ.ΠΑ.Μ.) 1182 3.92
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΗ.ΣΥ.Μ.) 3962 13.16
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 114 .38
ΔΚΜ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 8384 27.84
ΔΥΝΑ.ΜΗ. 896 2.98
ΕΛΕΜ (ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ) & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 1784 5.92
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ 320 1.06
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΙ ΤΩ ΕΡΓΩ 283 .94
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 217 .72
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 832 2.76
ΠΡΟΟΔΟΣ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΕΕ 1424 4.73
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ – ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 2200 7.30
ΤΕΕ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΕ 475 1.58
ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 138 .46
ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 119 .40

Τα αποτελέσματα στην Ήπειρο:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήματα 7 από 7
Σύνολο ψηφισάντων: 1262 Έγκυρα: 1136 Άκυρα: 43 Λευκά: 83

ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ(%)
#block TEE ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 35 3.08
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΤΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ 60 5.28
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΑΚΜΗ) 12 1.06
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΘΡΑΚΗΣ 1 .09
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ – ΑΡ.ΑΓ.Ε.Σ. 53 4.67
ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΜΑΚ) 2 .18
ΑΦΕΤΗΡΙΑ 15 1.32
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 55 4.84
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΗ.ΠΑ.Μ.) 37 3.26
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΗ.ΣΥ.Μ.) 183 16.11
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 .18
ΔΚΜ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 329 28.96
ΔΥΝΑ.ΜΗ. 39 3.43
ΕΛΕΜ (ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ) & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 57 5.02
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ 10 .88
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΙ ΤΩ ΕΡΓΩ 11 .97
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 9 .79
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 11 .97
ΠΡΟΟΔΟΣ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΕΕ 65 5.72
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ – ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 130 11.44
ΤΕΕ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΕ 5 .44
ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 5 .44
ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 10 .88

Τα αποτελέσματα στη Θεσπρωτία:

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Σύνολο ψηφισάντων: 104 Έγκυρα: 99 Άκυρα: 0 Λευκά: 5

ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ(%)
#block TEE ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 0 .00
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΤΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ 22 22.22
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΑΚΜΗ) 4 4.04
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΘΡΑΚΗΣ 0 .00
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ – ΑΡ.ΑΓ.Ε.Σ. 6 6.06
ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΜΑΚ) 1 1.01
ΑΦΕΤΗΡΙΑ 0 .00
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3 3.03
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΗ.ΠΑ.Μ.) 2 2.02
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΗ.ΣΥ.Μ.) 12 12.12
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 2.02
ΔΚΜ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 17 17.17
ΔΥΝΑ.ΜΗ. 1 1.01
ΕΛΕΜ (ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ) & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 8 8.08
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ 0 .00
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΙ ΤΩ ΕΡΓΩ 3 3.03
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 0 .00
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 1.01
ΠΡΟΟΔΟΣ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΕΕ 5 5.05
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ – ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 12 12.12
ΤΕΕ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΕ 0 .00
ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 0 .00
ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 0 .00