Τα αρωματικά και φαρμακευτικά αυτοφύη φυτά έχουν μέλλον

Ο πρώτος βοτανόκηπος στην Ελλάδα που θα λειτουργεί από γυναικεία κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, με αυτοφυή φυτά, τα οποία θα χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία παραδοσιακών σαπουνιών, κεραλοιφών και βοτανόλαδων, αναμένεται να λειτουργήσει σε έκταση 125 στρεμμάτων, στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία της νεοσύστατης «ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ», μίας γυναικείας κοινωνικής – μη κερδοσκοπικής – συνεταιριστικής επιχείρησης, με στόχο τη συμβολή στην τοπική οικονομική ανάπτυξη μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας, την αξιοποίηση ελληνικών αυτοφυών αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και τοπικών παραδοσιακών ειδών καθώς και την ανάπτυξη σύνθετων δράσεων αγροτουρισμού. Με τον συνεταιρισμό συνεργάζονται επιστήμονες από τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό- Δήμητρα, η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών (ΠΕΝΑ) και ο δήμος Λαγκαδά.

«Στόχος μας είναι, μέχρι το 2014 να δημιουργήσουμε 50 θέσεις εργασίας, με χρηματοδότηση από κοινοτικά προγράμματα αλλά και από ιδίους πόρους.  Παράλληλα, έχουμε ήδη έρθει σε επαφή με ομογενή επιχειρηματία στο Λονδίνο προκειμένου να δημιουργήσουμε δίκτυο πώλησης των προϊόντων μας» εξηγεί στο ΑΜΠΕ η Χρυσάνθη Αλεξάνδρου, ειδική σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης τμήματος πωλήσεων κι ένα από τα ιδρυτικά μέλη του συνεταιρισμού.

Το μόνο που μένει για την επίτευξη του προγράμματος, είναι η επίσημη παραχώρηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του χώρου του πρώην Δενδροκομικού Σταθμού Λαγκαδά που καταλαμβάνει έκταση 125 στρεμμάτων, όπου θα αναπτυχθούν οι δραστηριότητες της «ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ».