Τα προβλήματα της Περιφέρειας, όπως κατατέθηκαν στον Αντ. Σαμαρά

Στη σημερινή συνάντηση – σύσκεψη που έγινε στα Ιωάννινα για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας κ. Αντώνη Σαμαρά, εκ μέρους της Περιφερειακής Αρχής τοποθετήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης κ. Τατιάνα Καλογιάννη (που είναι αρμόδια για θέματα Αναπτυξιακού Σχεδιασμού) η οποία και του παρέδωσε υπόμνημα για το περιφερειακό πρόγραμμα και την ιεράρχηση των προβλημάτων και των προτεραιοτήτων της Περιφέρειας.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

Κύριε πρόεδρε,

Σας υποδεχόμαστε στην Ήπειρο με ελπίδα, προσδοκία και αναμονή των μηνυμάτων, από την πλευρά σας, που θα ανατρέψουν την διάχυτη ανασφάλεια και απαισιοδοξία και θα αναδείξουν χαραμάδες αισιοδοξίας για την περιοχή μας και για τον τόπο.

Η περιοχή μας είναι, πανθομολογούμενο, ότι κρύβει σήμερα τις πραγματικές της δυνατότητες. Είναι όμως τυχερή που γέννησε και κατοικείται από περήφανους ανθρώπους με έντονη την κοινωνική αλληλεγγύη και με απόθεμα εσωτερικής ενέργειας, ικανά χαρακτηριστικά για να ανταπεξέρχονται στις δύσκολες εποχές με δύναμη και σθένος.

Η περιφερειακή αρχή γίνεται καθημερινά δέκτης των προβλημάτων που απασχολούν όλη την κοινωνική διαστρωμάτωση και το σύνολο του επιχειρηματικού δυναμικού της περιοχής με αποτέλεσμα να έχει πλήρη και ξεκάθαρη άποψη και της υφιστάμενης κατάστασης και των επιδιωκόμενων μεταβολών και παρεμβάσεων.

Οι παρεμβάσεις που έχει ανάγκη ο τόπος μας σήμερα και είναι απαιτητές από την Κεντρική εξουσία και ικανές να αναδείξουν τις προοπτικές του τόπου, περιλαμβάνονται στο υπόμνημα, το οποίο σας παραδίδουμε, στοιχεία του οποίου έχουμε κοινοποιήσει και στον αρμόδιο τομέα του κόμματος.

Είναι αυτονόητο ότι οι προσωπικές μας ευχές για επιτυχή έκβαση του αγώνα πηγάζουν και από το γεγονός ότι ο λόγος και οι θέσεις σας εκτός από τον έντονο πατριωτικό χαρακτήρα βασίζονται σε βαθιά γνώση της πραγματικότητας και σε ενδελεχή και λεπτομερή τεκμηρίωσή τους.

Κύριε πρόεδρε, σας ευχόμαστε καλή διαμονή στην Ήπειρο και εκπλήρωση των στόχων τόσο του κόμματος όσο και των δικών σας στον επερχόμενο εκλογικό αγώνα.

Α. Τα σημαντικότερα τρία (3) με ιεραρχική αξιολόγηση κοινωνικά προβλήματα της Περιφέρειας.

 

1o  Πρόβλημα:                    Α Ν Ε Ρ Γ Ι Α

Αιτιολόγηση:

Η ανεργία στην Περιφέρεια Ηπείρου ανέρχεται στο 20% περίπου και πλήττει όλες τις ηλικίες, αλλά κυρίως τους νέους.

2o Πρόβλημα:                     ΥΨΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΖΩΗΣ

Αιτιολόγηση:

Παρά την μείωση των μισθών, οι τιμές των προϊόντων παραμένουν οι ίδιες, με αποτέλεσμα να καθίσταται δύσκολη η διαβίωση των πολιτών.

Πρέπει να γίνουν ενέργειες-παρεμβάσεις για τη μείωση των τιμών των αγαθών σε όλα τα επίπεδα.

3o Πρόβλημα:                     ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ/ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αιτιολόγηση:

Προκαλούνται τα ακόλουθα προβλήματα:

§ η επαγρύπνηση για τον περιορισμό της εγκληματικότητας,

§ η αύξηση των μέτρων προστασίας για την υγεία των Ηπειρωτών και

§ η παράνομη εργασία με συνέπεια την απώλεια ασφαλιστικών πόρων και εισφορών.

Θα πρέπει να παρθούν μέτρα για την ενίσχυση της αστυνόμευσης και της επιστροφής των μεταναστών στην χώρα προέλευσης τους.

Β. Τα σημαντικότερα τρία (3) με ιεραρχική αξιολόγηση αναπτυξιακά έργα που έχει ανάγκη η Περιφέρεια.

1o  ΄Εργο:

Ολοκλήρωση «Ιόνιας οδού» μέχρι τα σύνορα με την Αλβανία (Κακαβιά) και  Ε65 (άξονας που συνδέει τη Ήπειρο με τη Θεσσαλία)

Σκοπιμότητα:

Τα έργα αυτά θα άρουν οριστικά τη γεωγραφική απομόνωση της Ηπείρου προς όλες τις κατευθύνσεις και θα συμβάλλουν έτσι στην ανάπτυξη της περιφέρειας Ηπείρου.

2o ΄Εργο:

Έργα προστασίας περιβάλλοντος  / Έργα ενέργειας – προώθηση ΑΠΕ.

Σκοπιμότητα:

Έργα προστασίας περιβάλλοντος: όλα τα έργα του ΠΕΣΔΑ Ηπείρου (μονάδα επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων, Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, κλπ) καθώς και δίκτυα αποχετεύσεων & βιολογικοί καθαρισμοί (και κυρίως στα παράλια της Ηπείρου), δίκτυα ύδρευσης και αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων.

Έργα ενέργειας – προώθηση ΑΠΕ: η υλοποίηση του ορεινού «ενεργειακού» χωριού στην Άρτα, εκμετάλλευση υδάτινου δυναμικού (Υ/Η) και βιομάζα και η αξιοποίηση των γεωθερμικών πεδίων (Άρτα, Καβάσιλα).

3o ΄Εργο:

Φυσικό αέριο & δημιουργία ΕΠΑ Ηπείρου.

Σκοπιμότητα:

Η διέλευση του αγωγού διοχέτευσης του φυσικού αερίου στην Ήπειρο με την, συμπληρωματική, κατασκευή των έργων που αφορούν τη διοχέτευση στις επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά, θα δημιουργήσει συνθήκες ανταγωνιστικότητας στις παραγωγικές δραστηριότητες και στην παροχή υπηρεσιών (τουρισμός) της Ηπείρου.

Γ. Η σημαντικότερη μία (1) πολιτική που αφορά στην ανάπτυξη της Περιφέρειας (πχ ανάπτυξη αγροτικής οικονομίας, ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος, ενδυνάμωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών ….).

Πολιτική:

Η σημαντικότερη πολιτική στην Περιφέρεια Ηπείρου είναι η ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας. 

Αιτιολόγηση:

Η αγροτική οικονομία της Περιφέρειας εξειδικεύεται στην κτηνοτροφία (κυρίως αιγοπροβατοτροφία, πτηνοτροφία & χοιροτροφεία και λιγότερο στην βοοτροφεία, μελισσοκομεία & ιχθυοκαλλιέργειες). Η φυτική παραγωγή στην Ήπειρο έχει χαρακτήρα κατά κύριο λόγο συμπληρωματικό της ζωικής παραγωγής (φυτά μεγάλης καλλιέργειας). Άλλες σημαντικές δραστηριότητες είναι τα εσπεριδοειδή, η καλλιέργεια ελιάς και αμπέλων, τα ακτινίδια και η δασοκομία.