Τα σκουπίδια της Κέρκυρας έρχονται στην Ήπειρο…

Και το υπόλειμμα στο Καρβουνάρι;

Μόλις στην αρχή του φαίνεται ότι βρίσκεται το σήριαλ με την μεταφορά απορριμμάτων από την Κέρκυρα στο εργοστάσιο των Ιωαννίνων. Με… πανηγυρική ανακοίνωση του Δήμου Κέρκυρας έγινε γνωστή η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, να … επιβάλλει τη μεταφορά των απορριμάτων της νήσου των Φαιάκων στην Ήπειρο.

Με τη σειρά της η Περιφέρεια Ηπείρου είναι αυτή που τοποθετείται πρώτη και πετά το γάντι στον Αναγκαστικό Σύνδεσμο –ΦΟΔΣΑ Ηπείρου.

Ο ΦΟΔΣΑ ανεπίσημα ισχυρίζεται ότι δεν γνώριζε τίποτα και μέχρι στιγμής δεν έχει προχωρήσει σε κανένα σχολιασμό. Σημειώνεται δε ότι θα είναι αυτός που θα υπογράψει προγραμματική σύμβαση με τον αντίστοιχο Φορέα της Κέρκυρας και εν πολλοίς θα καθορίσει και τους οικονομικούς και άλλους όρους.

Η Περιφέρεια Ηπείρου, η οποία ουσιαστικά έχει απεμπλακεί πλέον από την διαχείριση των απορριμμάτων, σε μακροσκελή ανακοίνωσή της, υποστηρίζει ότι η μεταφορά των απορριμμάτων της Κέρκυρας θα έχει κόστος για τους Ηπειρώτες και υπογραμμίζει πως «η μονομερής επιβολή της επεξεργασίας των ΑΣΑ της Κέρκυρας στη ΜΕΑ Ηπείρου, που δεν επιχειρήθηκε ποτέ όσο διαχειριζόταν τη ΣΔΙΤ η Περιφέρεια, αλλά μεταφερόταν σε άλλους προορισμούς, ενδέχεται να είναι προάγγελος εν γένει εξελίξεων στο πολύπαθο έργο της Ηπείρου».

Η ανακοίνωση της Περιφέρειας Ηπείρου

Αναφορικά με τη μεταφορά απορριμμάτων στη Μ.Ε.Α. Ηπείρου, τους προβληματισμούς και τις παραφιλολογίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, η Περιφέρεια Ηπείρου διευκρινίζει τα ακόλουθα:

1) Το τέλος εισόδου 42,72€ ανά τόνο έως 80.000 τόνους και 29,97€ ανά τόνο για ποσότητες πέραν των 80.000 τόνων αφορά αποκλειστικά Συμβατικά Απόβλητα, δηλαδή απορρίμματα που παράγονται αποκλειστικά εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Ηπείρου. Επομένως, η μεταφορά στη ΜΕΑ Ηπείρου Μη Συμβατικών Αποβλήτων (απορριμμάτων που παράγονται σε άλλες περιοχές της χώρας,) σύμφωνα με τη Σύμβαση Σύμπραξης δεν μειώνει το κόστος για τους Ηπειρώτες.

2) Αντίθετα, η επεξεργασία Μη Συμβατικών Αποβλήτων στη ΜΕΑ ενδέχεται να προκαλέσει αύξηση του κόστους για τους Ηπειρώτες εκ πλαγίου, αν ο ΑΣΔΣΑ δεν διασφαλίσει την επεξεργασία τους με διαφανείς διαδικασίες και δεν προβαίνει σε δειγματοληψίες. Και τούτο διότι οι προαναφερόμενες τιμές για τα Συμβατικά Απόβλητα αφορούν συγκεκριμένο εύρος διακύμανσης της σύνθεσής τους, η διεύρυνση της οποίας συνεπάγεται αύξηση του κόστους. Η Περιφέρεια Ηπείρου έχει αποτρέψει στο παρελθόν προσπάθειες αύξησης του τέλους εισόδου δι’ αυτής της οδού.

3) Θα πρέπει να αποτραπεί από τον οικείο φορέα η εναπόθεση του υπολείμματος των Μη Συμβατικών στους ΧΥΤΥ της Ηπείρου, καθώς όχι μόνο δεν προσφέρει κάποιο όφελος, αλλά αντίθετα τους επιβαρύνει. Εκ του νόμου οι Φο.Δ.Σ.Α. έχουν κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται να λειτουργούν με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια και σκοπό το κέρδος. Τα ανταποδοτικά που εισπράττουν για την ταφή του υπολείμματος αποδίδονται στους λειτουργούς των Χ.Υ.Τ.Υ.. Ας σημειωθεί ότι το τέλος ταφής στο Χ.Υ.Τ.Υ. Ελληνικού που τον διαχειρίζεται δυνάμει Προγραμματικής Σύμβασης η Περιφέρεια Ηπείρου ανέρχεται σε 14,70€ ανά τόνο, ενώ στο Χ.Υ.Τ.Υ. Βλαχέρνας σε 18,50€ ανά τόνο.

Η Περιφερειακή Αρχή παρακολουθεί με ιδιαίτερο σκεπτικισμό τα τεκταινόμενα στο χώρο της διαχείρισης των απορριμμάτων, ιδίως όσον αφορά παράδοση κατ’ ουσίαν αρμοδιοτήτων στον Ιδιωτικό Φορέα, την άσκηση των οποίων η Σύμβαση Σύμπραξης έχει προβλέψει για το Δημόσιο Φορέα της ΣΔΙΤ. Αναφερόμαστε στην αντισυμβατική μέσω του Ιδιωτικού Φορέα και παράνομη με Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης μεταφορά του υπολείμματος, όταν έχει κριθεί τελεσίδικα με δικαστική απόφαση -που δικαίωσε κατά κράτος την Περιφέρεια Ηπείρου- πως μόνο με Φορτηγά Δημόσιας Χρήσης μπορεί να διενεργείται.

Πρόκειται για τη μεταφορά του υπολείμματος με τα ανταποδοτικά των δημοτών με αυξημένο κόστος σε σχέση με αυτό που είχε πετύχει η Περιφερειακή Αρχή και η οποία με τις άοκνες προσπάθειές της μάλιστα είχε εξασφαλίσει δημόσια χρηματοδότηση, απαλλάσσοντας πλήρως όλους τους Ηπειρώτες από το κόστος μεταφοράς του.

Όλα αυτά είναι μόνο η αρχή της δικαίωσης των χειρισμών της Περιφερειακής Αρχής στο χώρο των απορριμμάτων.

Η μονομερής επιβολή της επεξεργασίας των ΑΣΑ της Κέρκυρας στη ΜΕΑ Ηπείρου, που δεν επιχειρήθηκε ποτέ όσο διαχειριζόταν τη ΣΔΙΤ η Περιφέρεια, αλλά μεταφερόταν σε άλλους προορισμούς, ενδέχεται να είναι προάγγελος εν γένει εξελίξεων στο πολύπαθο έργο της Ηπείρου.