Τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας την Τετάρτη

 
Η τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας με την παρούσα σύνθεση θα γίνει στις 27 Αυγούστου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο
Ενημέρωση από τον κ. Δήμαρχο για την κατάσταση του Δήμου και την πορεία του.

ΘΕΜΑ 2ο
Ενημέρωση για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το Β’ τρίμηνο 2014 (άρθρο 72 παρ.1 εδ. β του Ν.3852/2010).
-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο
Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Οικονομικού Έτους 2014.
-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο
Ανάθεση εργασιών μεταφοράς απορριμμάτων της Δημοτικής Ενότητας Μαργαριτίου.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο
Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την αποκομιδή απορριμμάτων στις Δημοτικές Ενότητες Πέρδικας και Συβότων.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο
Έγκριση μετατόπισης περιπτέρου κ. Ευάγγελου Παππά του Κων/νου από τον οικισμό Εθνικής Αντίστασης σε νέα θέση που βρίσκεται στην 1η πολεοδομική ενότητα της Τ.Κ. Γραικοχωρίου πλησίον του ΣΔΟΕ.

-Εισηγητής: Μαρτίνης Δονάτος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο
Επί αιτήσεως Νικόλαου Τακλάκογλου, για ανταλλαγή ακινήτου ιδιοκτησίας του με ακίνητο της Τ.Κ. Νέας Σελεύκειας του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Μαρτίνης Δονάτος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου “Διαμόρφωση χώρου κέντρου δημιουργικής απασχόλησης παιδιών” του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου “Κατασκευή – αντιστοίριξηδρόμου από τη Βρύση Σόλου έως τα όρια Μαυρουδίου (οικία Παππά)” του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου “Κατασκευή δρόμου στα Πεστιανιώτικα της Δ.Κ. Ηγουμενίτσας” του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο
Έγκριση εξόδων κίνησης κ. Δημάρχου για μετακινήσεις του εκτός έδρας και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος – Αντιδήμαρχος.