Τεχνοπολιτισμός και Πολιτιστικές Βιομηχανίες

Ημερίδα «Τεχνοπολιτισμός και Πολιτιστικές Βιομηχανίες»

από το Τμήμα Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου

με την ευγενική υποστήριξη του Επιμελητηρίου Άρτας

  Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2013, 

Συνεδριακό Κέντρο Επιμελητηρίου Άρτας

Το Τμήμα Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου έρχεται να συνεχίσει το διάλογο γύρω από τη στενή και σύνθετη πλέον αλληλεξάρτηση τεχνολογίας, επιστήμης και πολιτισμού με την ημερίδα «Τεχνοπολιτισμός και Πολιτιστικές Βιομηχανίες».

Οι ομιλητές – ακαδημαϊκοί και καλλιτέχνες – εστιάζουν σε ζητήματα που συνθέτουν τις σημερινές διεπιστημονικές και χωρικά εντοπισμένες θεωρήσεις του τεχνοπολιτισμού και συμβάλουν στη μελέτη των σύγχρονων πολιτιστικών βιομηχανιών και των πρακτικών τους.

Το πρόγραμμα εκδηλώσεων της ημερίδας θα ολοκληρωθεί με τη συναυλία «Ταξίδι ανατολικά». Οι μουσικοί Mάρκος Σκούλιος, καθηγητής εφαρμογών ΤΛΠΜ (νέι, ούτι), Ευγένιος Βούλγαρης (γιαϊλί ταμπούρ, μπουζούκ, ταρ, ντοτάρ, ούτι, τραγούδι) και Σέργιος Βούλγαρης (κουντούμ, μπεντίρ, τομπάκ, νταφ, ρεκ) μελετούν και ερμηνεύουν επιλεγμένο ρεπερτόριο από λόγια και λαϊκά μουσικά ιδιώματα της ανατολικής Μεσογείου και της Εγγύς και Μέσης Ανατολής.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του Επιμελητηρίου Άρτας στις 30 Νοεμβρίου 2013, με ώρα έναρξης 9:30 και είσοδο ελεύθερη για το κοινό.    

  Ώρα έναρξης συναυλίας: 20:00.