Την ένταξη δύο έργων του Δήμου Ιωαννιτών στο ΕΣΠΑ υπέγραψε ο Περιφερειάρχης

Ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, υπέγραψε, την ένταξη δύο πράξεων, με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Ιωαννιτών, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα- Ήπειρος» (Άξονας προτεραιότητας 06- Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Ηπείρου).

Η πρώτη πράξη αφορά τον «εκσυγχρονισμό θεατρικής σκηνής του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιωαννίνων», με προϋπολογισμό 1.970.000 ευρώ και η δεύτερη την «δημιουργία διαδραστικής αίθουσας ιστορίας της τέχνης της Γιαννιώτικης αργυροχοϊας», με προϋπολογισμό 1.123.224 ευρώ.

Στοιχεία για το φυσικό αντικείμενο των έργων:

Α. Εκσυγχρονισμός θεατρικής σκηνής

Με το έργο προτείνεται η κατασκευή ενός μεταλλικού πύργου, ο οποίος θα φιλοξενήσει τους μηχανισμούς μιας σύγχρονης Θεατρικής σκηνής, τον φωτισμό, την πυρόσβεση και το πέτασμα πυρασφάλειας, τους μηχανισμούς των οπτικών χαράξεων και την εγκατάσταση όλου του απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για την λειτουργία της. Επίσης θα εγκατασταθεί ο εξοπλισμός εικόνας και ήχου.

Με την ολοκλήρωση του πρώτου υποέργου  θα παραδοθεί η εκσυγχρονισμένη θεατρική σκηνή του Πνευματικού Κέντρου σύμφωνα με την μελέτη του έργου. Με την ολοκλήρωση του δεύτερου υποέργου  θα παραδοθεί  ο οπτικοακουστικός εξοπλισμός της θεατρικής αίθουσας του Πνευματικού Κέντρου σύμφωνα με τη μελέτη του έργου.

 

 Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης είναι 24.03 (μήνες)

 

Β. Δημιουργία διαδραστικής αίθουσας ιστορίας της τέχνης της Γιαννιώτικης αργυροχοϊας».

Το προτεινόμενο έργο αφορά στη δημιουργία διαδραστικού χώρου ιστορίας της τέχνης της Γιαννιώτικης αργυροχοϊας στο κτιριακό συγκρότημα του ΚΕΠΑΒΙ στα Ιωάννινα. Το έργο θα αναπτυχθεί στο Δυτικό τμήμα του συγκροτήματος και θα καταλάβει τμήμα του α’ ορόφου συνολικού εμβαδού 634,26μ2. Σκοπός της λειτουργίας του χώρου αυτού είναι η εισαγωγή ενημέρωση και επίδειξη των πρώτων εργασιών επεξεργασίας του ασημιού, με έμφαση στην δημιουργία του κοσμήματος, χωριζόμενη σε στάδια:  

ΚΤΙΡΙΟ Α

Στάδιο 1: εισαγωγική ενημέρωση για την προέλευση, ιστορικά στοιχεία, προμήθεια πρώτων υλών, βασικές τεχνικές πληροφορίες κτλ.

Στάδιο 2: πλήρης παρουσίαση με προβολή των τεχνικών δημιουργίας των ασημένιων κατασκευών από πρώτη ύλη σε τελικό προϊόν.

Στάδιο 3: έκθεση μηχανημάτων και εργαλείων με παρουσίαση των λειτουργιών τους.

Στάδιο 4: ζωντανή παρουσίαση των βασικών διαδικασιών επεξεργασίας του ασημιού από τους τεχνίτες, σε ειδικά διαμορφωμένα εργαστήρια.

Στάδιο 5: δημιουργία ομοιωμάτων κοσμήματος από τους επισκέπτες με την βοήθεια των τεχνιτών σε ειδικά μηχανήματα αργυροχοΐας.

ΚΤΙΡΙΟ Β

Σκοπός είναι η παρουσίαση των τελικών σταδίων επεξεργασίας των ασημένιων δημιουργημάτων (κυρίως των σκευών) με συμμετοχική εργασία του επισκέπτη.

Στάδιο 6: ζωντανή παρουσίαση των διαδικασιών τελικής επεξεργασίας των ασημένιων δημιουργημάτων

Στάδιο 7: επεξεργασία φύλλων ασημιού με την τεχνική του σκαλίσματος από τον επισκέπτη

Στάδιο 8: έκθεση του ετησίως βραβευμένου ασημένιου σκεύους και κοσμήματος που σηματοδοτεί και το τέλος της αίθουσας

Στάδιο 9: επίσκεψη του πρατηρίου έτοιμων ασημικών του ΚΕ.ΠΑ.Β.Ι.

Με την ολοκλήρωση του έργου θα παραδοθεί μια πλήρως εξοπλισμένη διαδραστική αίθουσα ιστορίας της τέχνης της Γιαννιώτικης αργυροχοϊας, συνολικής επιφάνειας 634,26 μ2.

Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου είναι 24.03 μήνες.