Την ένταξη στο ΕΣΠΑ έργων ύδρευσης υπέγραψε ο Περιφερειάρχης

Δύο έργα που αφορούν υδρεύσεις, με φορέα υλοποίησης το Δήμο Ζηρού εντάχθηκαν με αποφάσεις που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης στο ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα  στον Άξονα Προτεραιότητας “06 – Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Ηπείρου” του Ε.Π. “Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα -Ήπειρος”.

Το πρώτο αφορά τη «βελτίωση και εκσυγχρονισμό εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Πέτα» (Δήμος Ν. Σκουφά Άρτας)  με συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 4.040.000 ευρώ.  Με το έργο αυτό θα αντιμετωπιστεί η ανεπάρκεια του υφιστάμενου δικτύου και θα καλυφθούν οι ανάγκες της περιοχής σε ορίζοντα 40ετίας. Για το έργο έχει υπογραφεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ των Δήμων Ν. Σκουφά και Ζηρού.

Το δεύτερο έργο αφορά την «αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδατος ύδρευσης από τη θέση «Παρίσι» της Τοπικής Κοινότητας Ριζοβουνίου έως τη δεξαμενή «Γκιρόδα» της Τ. Κ. Παπαδάτων Δήμου Ζηρού, με συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 2.370.000 ευρώ.