Την Παρασκευή συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας

Σε δύο συνεδριάσεις, μία στις 18:30 για τη συζήτηση του απολογισμού – ισολογισμού για το 2010, και αμέσως μετά στις 19:30 για τα υπόλοιπα θέματα ημερήσιας διάταξης, έχει κληθεί το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας την προσεχή Παρασκευή.

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 30 Σεπτεμβρίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω ένα και μοναδικό θέμα :

ΘΕΜΑ Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2010 έως 31/12/2010 του πρώην Καποδιστριακού Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητές: α) Βασίλειος Τσώλης – Αντιδήμαρχος.

β) Εκπρόσωπος Σ.Ο.Λ.

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 30 Σεπτεμβρίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑ 1ο

Λήψη απόφασης για σύναψη δανείου ύψους 3.000.000,00 € από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου.

-Εισηγητής: Βασίλειος Τσώλης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση έκτασης λόγω κατολίσθησης στο Ο.Τ.107 του οικισμού Παραποτάμου του δήμου Παραποτάμου και κατασκευή τοιχίου στο Ο.Τ.60».

-Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Ερευνητική γεώτρηση στην περιοχή “ΠΑΝΑΙΝΑ” του Δήμου Συβότων».

-Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο

Έγκριση μετακίνησης στο εξωτερικό εκπρόσωπων του Δήμου Ηγουμενίτσας σε συνάντηση εργασίας στα πλαίσια του έργου Archeo.S IPA προγράμματος Διασυνοριακής συνεργασίας Αδριατικής 2007-2013.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο

Λήψη απόφασης για εκμίσθωση ακινήτου στη Τ.Κ. Καρτερίου.

-Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Σουλίου και Δήμου Ηγουμενίτσας για την πράξη «Προμήθεια εξοπλισμού ειδικού εργαστηριού επαγγελματικής εκπαίδευσης & κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Παραμυθίας».

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Σουλίου και Δήμου Ηγουμενίτσας για την πράξη «Πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενεργείας και δράσεις εξοικονόμησης ενεργείας στο Δημοτικό σχολειό Σκανδάλου – Γαρδικίου της δημοτικής ενότητας Αχέροντα του Δήμου Σουλίου».

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο

Έκφραση γνώμης για την κατασκευή ενός ακόμη γηπέδου τένις στην χερσαία ζώνη Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο

Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 27.610,00 € από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για καταβολή εφάπαξ βοηθήματος σε υπάλληλο που συνταξιοδοτείται. Τροποποίηση προϋπολογισμού και ψήφιση σχετικής πίστωσης.

-Εισηγητής: Βασίλειος Τσώλης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο

Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 50.000,00 € από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, για βοηθήματα ένδειας. Τροποποίηση προϋπολογισμού και ψήφιση σχετικής πίστωσης.

-Εισηγητής: Βασίλειος Τσώλης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο

Έγκριση δαπανών από εκδηλώσεις και ψήφιση σχετικών πιστώσεων.

-Εισηγητής: Βασίλειος Τσώλης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο

Έγκριση δαπανών από φιλοξενίες και ψήφιση σχετικών πιστώσεων.

-Εισηγητής: Βασίλειος Τσώλης – Αντιδήμαρχος.