Τι συμβαίνει με το ΤΕΙ Πρέβεζας;

tei preveza

Μείζονα ερωτήματα δημιουργεί η απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου να αναστείλει για μία βδομάδα την εκπαιδευτική διαδικασία στο Τμήμα Λογιστικής- Χρηματοοικονομικής της Πρέβεζας.

Και τα ερωτήματα αυτά γίνονται πιο επιτακτικά, καθώς η απόφαση για αναστολή επιχειρήθηκε να κρατηθεί «οικογενειακά», να μην τύχει δηλαδή καμιάς δημοσιότητας και κυρίως να μην αιτιολογείται.

Η εβδομαδιαία αναστολή της εκπαιδευτικής διαδικασίας του τμήματος, μέχρι και την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου, έγινε γνωστή από την ιστοσελίδα του ίδιου του Τμήματος και από την ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ηπείρου.

Πρόκειται για μία λακωνική ανακοίνωση, στην οποία δεν αναφέρεται κανένα επιπλέον στοιχείο, γεγονός που από μόνο του γεννά πολλά ερωτήματα. Σημειώνεται δε ότι σε όλα τα άλλα τμήματα το εξάμηνο θα ξεκινήσει κανονικά στις 20 Φεβρουαρίου.

Άρα, τι συμβαίνει στην Πρέβεζα και εξαναγκάζεται η Διοίκηση του ΤΕΙ να κλείσει το Τμήμα για μία εβδομάδα;

Εν τω μεταξύ, οι φοιτητές του Τμήματος και οι γονείς τους, αναρωτιούνται αν αυτή η προσωρινή αναστολή θα έχει επιπτώσεις στη διάρκεια του εξαμήνου, με παράταση της διαμονής στην Πρέβεζα και τις όποιες οικονομικές επιβαρύνσεις αυτό συνεπάγεται.

Μπορεί κανείς αρμόδιος να δώσει μια απάντηση και εν τέλει να διαβεβαιώσει ότι η αναστολή θα διαρκέσει μόνο μία βδομάδα και δεν θα υπάρξει και νέα και ποιοι εν τέλει είναι οι λόγοι που την επιβάλλουν.