Τοπικό σχέδιο δράσης για την προώθηση της απασχόλησης στη Θεσπρωτία

Η εγκεκριμένη Πράξη αποτελεί μία ολοκληρωμένη παρέμβαση στo Νομό Θεσπρωτίας και υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ενδογενής Θεσπρωτική Ανάπτυξη» η οποία αποτελείται από 6 φορείς, με Συντονιστή φορέα την Ομοσπονδία Τουριστικών και Αγροτουριστικών Καταλυμάτων Ηπείρου
“Ο Ξένιος Ζευς” και εταίρους το Δήμο Φιλιατών, το Όραμα Θεσπρωτίας, το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, το 6ο Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου & Νήσων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και την Asset Τεχνολογική.

Στόχος – παραγόμενο αποτέλεσμα της προτεινόμενης παρέμβασης είναι η εργασιακή ένταξη των ανέργων με την προώθησή τους στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα.

Συγκεκριμένα, οι δράσεις που έχουν σχεδιαστεί αποσκοπούν στην προώθηση της Απασχόλησης των ανέργων με την τοποθέτησή τους σε θέσεις εργασίας και με την Ίδρυση Νέων Επιχειρήσεων και Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Οι κλάδοι παρέμβασης που θα ωφελήσουν την τοπική οικονομία και θα επιτύχουν την καταπολέμηση της ανεργίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη είναι κυρίως ο πρωτογενής τομέας και η επεξεργασία προϊόντων του (ατομικές και συνεταιριστικές επιχειρήσεις για δενδροκαλλιέργειες – υδατοκαλλιέργειες, τυποποίηση αγροτικών προϊόντων, παραδοσιακά επαγγέλματα σχετιζόμενα με τον πρωτογενή τομέα κλπ) και ο τριτογενής τομέας (εναλλακτικός τουρισμός, πράσινα επαγγέλματα, προστασία – ανάδειξη- αξιοποίησηπεριοχών ιδιαίτερης περιβαλλοντικής αξίας και ομορφιάς,υποστήριξη τουρισμού κρουαζιέρας, υπηρεσίες εστίασης – Μεσογειακή διατροφή κλπ).

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη μέσω της εμπειρίας των μελών της που έχουν δραστηριοποιηθεί στο παρελθόν στην παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και κατάρτισης δύναται να στηρίξει ουσιαστικά την προσπάθεια αυτή με την παροχή τεχνογνωσίας και συμβουλευτικής υποστήριξης για τη δημιουργία θέσεων εργασίας/εργασιακής εμπειρίας και τη δημιουργία νέων κοινωνικών επιχειρήσεων. Πληροφορίες: Παλιό Λιμάνι Ηγουμενίτσα, Τηλέφωνο: 26650 27728 Fax: 26650 27738 – E-mail: topsathes@gmail.com, www.topsathes.gr.