Το Δημοτικό Συμβούλιο ξανασυζητάει για τη Γωνιά!

gonia2

gonia2Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 20 Ιουνίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑ 1ο

Συζήτηση και έκφραση απόψεων επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 14467/2012 απόφασης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, για διακοπή της κυκλοφορίας στο τμήμα της Ε.Ο. Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας.

-Εισηγήτρια: Σταματία Μπότσαρη – Δημοτική Σύμβουλος.

ΘΕΜΑ 2ο

Έγκριση ή μη των από 15-3-12 και 18-4-12 Πρακτικών της Επιτροπής Δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Δημοτικού Κάμπινγκ Γ’ τάξης στην παραλία Δρεπάνου του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο

Έγκριση ή μη τροποποίησης του «Κανονισμού πεζοδρόμων και κοινοχρήστων χώρων Δήμου Ηγουμενίτσας». (Αριθμ. 311/2011 Κανονιστική απόφαση).

-Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο

Μείωση μισθωμάτων σε μισθωμένα δημοτικά ακίνητα, βάση της παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν.4071/2012.

-Εισηγητής: Βασίλειος Τσώλης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο

Έγκριση διαδικασίας ανάρτησης της μελέτης με τίτλο “Υδρολογική, υδραυλική και περιβαλλοντική μελέτη ρεμάτων 6ης Π.Ε. Δήμου Ηγουμενίτσας” και εκδίκαση ενστάσεων.

-Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο

Έκφραση γνώμης επί της μελέτης «Οδική σύνδεση Δ.Δ.Αγιάς Δήμου Πάργας (Επαρχιακή οδός Καρτέρι – Πέρδικας) – Κόμβος Μεσοβουνίου Εγνατίας Οδού».

-Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο

Έγκριση της χρήσης δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Συβότων για τη λειτουργία υπαίθριου χώρου στάθμευσης.

-Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων εντός οικισμού Ελευθερίου».

-Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δήμου Μαργαριτίου».

-Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο

Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. – 1ου Π.Τ.Κ.Μ.Ν.Ε. και χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Καρτερίου».

-Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο

Έγκριση των υπ’ αριθμ. 1 , 2 & 3 /2012 Πρακτικών της Επιτροπής Κυκλοφορίας.

-Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο

Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την μεταφορά μαθητών.

-Εισηγητής: Βασίλειος Τσώλης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο

Λήψη απόφασης για ενιαία έκδοση λογαριασμών τελών ύδρευσης στις Δημοτικές Ενότητες Δήμου Ηγουμενίτσας και καθιέρωση ενιαίου παγίου επί των λογαριασμών.

-Εισηγητής: Βασίλειος Τσώλης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο

Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας απογραφής περιουσίας ΝΕΛΕ.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο

Αποδοχή χρηματοδότησης από την ΟΛΗΓ Α.Ε. και τροποποίηση προϋπολογισμού.

-Εισηγητής: Βασίλειος Τσώλης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 16ο

Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας οικ. έτους 2012.

-Εισηγητής: Βασίλειος Τσώλης – Αντιδήμαρχος.