Το δημόσιο καταγράφει την κοινωφελή περιουσία του

Έως τη Δευτέρα η υποβολή στοιχείων από τους διαχειριστές κοινωφελών περιουσιών για να καταρτιστούν οι φάκελοι στο Μητρώο

Την περιουσία που χρησιμοποιείται για κοινωφελείς σκοπούς καταγράφει το δημόσιο, καλώντας τους διαχειριστές τέτοιων κοινωφελών περιουσιών και σχολάζουσων κληρονομιών να σπεύσουν να καταθέσουν ή να αναρτήσουν δικαιολογητικά και απαιτούμενες πληροφορίες καθώς ληξιπρόθεσμη καταγραφή επισύρει πρόστιμο έως και 10.000 Ευρώ. Τα παραπάνω προκύπτουν από ανακοίνωση που απέστειλε στον τύπο η αποκεντρωμένη διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για την υποβολή στοιχείων από τους διαχειριστές κοινωφελών περιουσιών ή τους κηδεμόνες σχολαζουσών κληρονομιών για να καταρτιστούν οι φάκελοι στο Μητρώο που δημιουργεί το Υπουργείο Οικονομικών με στόχο την καταγραφή σε πανελλαδικό επίπεδο του συνόλου των περιουσιών που καταλείπονται στο Δημόσιο (ή για κοινωφελείς σκοπούς) αλλά και των σχολαζουσών κληρονομιών.

 Η Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, με έγγραφό της έχει ήδη ενημερώσει όλους τους εμπλεκόμενους, διοικητές και διαχειριστές (εκκαθαριστές, εκτελεστές, Ιερούς Ναούς, Συλλόγους, Σωματεία, Ο.Τ.Α. κλπ.) κοινωφελών περιουσιών καθώς και τους κηδεμόνες των σχολαζουσών κληρονομιών ότι υποχρεούνται μετά την αναγγελία των εν λόγω περιουσιών, να υποβάλουν έως την ερχόμενη Δευτέρα (11/8/2014), οπότε και λήγει η προθεσμία, τα απαιτούμενα στοιχεία για την κατάρτιση των φακέλων των παραπάνω Μητρώων και τους εφιστά την προσοχή πως σε περίπτωση που τα στοιχεία δεν υποβληθούν, τότε οι υπόχρεοι θα κληθούν να πληρώσουν πρόστιμο έως και 10.000 ευρώ, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του σχετικού νόμου.

Υπενθυμίζεται, πως τα  αρχεία excel που θα πρέπει να συμπληρώσουν οι διαχειριστές έχουν  αναρτηθεί και στο site ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας(www.gspp.gr) Στο μενού «Νέα» και στο μενού «Ανακοινώσεις >Κοινωφελείς περιουσίες > Αξιοποίηση Ακίνητης και Κινητής Περιουσίας ( μακροχρόνιες μισθώσεις,  μισθώσεις εκποιήσεις  ακινήτων,  πωλήσεις κινητών)».