ΤΟ ΔΣ της ΟΛΗΓ ΑΕ τοποθετείται για τη συνένωση του Λιμανιού Ηγουμενίτσας

olig_logo

olig_logoΣχετικά με το νομοσχέδιο του Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου έχουμε να παρατηρήσουμε :

–      Δεν προβλέπεται σχετική εξειδικευμένη Διεύθυνση στο Υπουργείο για να εισηγείται αρμοδίως την αναπροσαρμογή της στρατηγικής, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, παρακολουθώντας τις αλλαγές σε επίπεδο Ε.Ε. αλλά και διεθνώς.

–      Θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη τα εγκεκριμένα πενταετή Στρατηγικά Σχέδια Ανάπτυξης που επικαιροποιούνται κάθε έτος. Δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη (πενταετές σχέδιο ανάπτυξης της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. – άρθρο 35).

–      Το προτεινόμενο Δίκτυο Λιμένων Δυτικής Ελλάδος εξυπηρετεί αποκλειστικά τον Λιμένα Πατρών και την Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.

–      Η φυσική θέση του Λιμένα Ηγουμενίτσας είναι προνομιακή σε σχέση με αυτή του Λιμένα Πατρών. Αυτό φαίνεται και από τα στοιχεία διακίνησης, επιβατών, αυτοκινήτων και την κερδοφορία της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε..

–      Οι προοπτικές με την περάτωση της Ε.Ο. Κορίνθου – Πάτρας και Ρίου- Ιωαννίνων καθώς και της Ε.Ο. Ακτίου – Αμφιλοχίας, διαγράφονται θετικές για το Λιμάνι της Ηγουμενίτσας.

–      Θα ήταν φυσιολογική πρόταση στο Νομοσχέδιο η έδρα να ήταν στην Ηγουμενίτσα, αλλά ακόμη πιο κατανοητή η συνένωση των εταιρειών της Ηγουμενίτσας και της Κέρκυρας, γιατί η λειτουργία τους είναι συμπληρωματική (διακίνηση επιβατών, αυτοκινήτων και φορτηγών, εσωτερικού – εξωτερικού, κρουαζιέρα).

–      Ο Κανονισμός Λειτουργίας και Προσωπικού διαμορφώνεται και εγκρίνεται ερήμην των θυγατρικών και των εργαζομένων. Δεν υπάρχει πρόνοια συμμετοχής τους στη διαβούλευση.

–      Ποιος ο ρόλος και οι αρμοδιότητες των τριμελών συμβουλίων των Θυγατρικών Εταιρειών; Μάλλον διακοσμητικός, αφού δεν προβλέπονται ρητά οι αρμοδιότητες.

–      Με ποιες ειδικότητες θα στελεχωθεί η ΓΔΑΑ και με ποια διαδικασία ώστε να εξασφαλιστεί  η αρμοδιότητα και η αποτελεσματικότητά της; Θα αξιοποιηθεί το υπάρχον προσωπικό ή θα προσληφθούν άλλοι;

–      Με το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου, είναι προφανές ότι το ΤΑΙΠΕΔ θα προχωρήσει σε παραχώρηση των λιμανιών σε ιδιώτες. 

–      Εκτιμούμε ότι η όποια  αξιοποίηση – παραχώρηση θα γίνει για το σύνολο της νέας εταιρείας και εν προκειμένω της Ο.Λ.Π. Α.Ε, Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. και Ο.Λ.Θ. Α.Ε., ανάλογα με τις απαιτήσεις της αγοράς.

–      Είναι αναγκαίο και επιτακτικό πριν την οποιαδήποτε διαδικασία συνένωσης να τακτοποιηθούν οριστικά και τελεσίδικα θέματα που αφορούν τη χερσαία ζώνη Λιμένα Ηγουμενίτσας και την τύχη των λιμανιών Σαγιάδας, Πλαταριάς και Συβότων σε συνεργασία και με τη σύμφωνη γνώμη των εμπλεκόμενων Δήμων Ηγουμενίτσας και Φιλιατών.

–      Εκτιμούμε ότι η διαδικασία με την εμπλοκή του ΤΑΙΠΕΔ είναι πιο σύνθετη και επιτακτική η ανάγκη να δοθεί λύση ΑΜΕΣΑ.

–      Προτείνουμε να υπάρξει σε περίπτωση της παραχώρησης της εκμετάλλευσης του λιμένα σε ιδιώτες, είτε ποσοστό επί του ετήσιου πιθανού ανταλλάγματος (ενοίκιο)  που θα καταβάλλεται στο ΤΑΙΠΕΔ είτε ποσοστό επί των πωλήσεων, ως αντισταθμιστικό όφελος, στο Δήμο Ηγουμενίτσας.

–      Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, γιατί αυτοτελής Δημόσια Υπηρεσία που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό και όχι Ανεξάρτητη Αρχή;

–      Να υπάρξει πρόνοια για εκπροσώπηση και άλλων Υπουργείων στην ΕΣΑΛ, όπως Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης (αλιευτικά καταφύγια) και Τουρισμού.

–      Να προβλεφθεί ευέλικτος τρόπος κατασκευής των βοηθητικών έργων και όχι να κρίνεται απαραίτητη η σχετική άδεια της ΕΣΑΛ.

–      Γίνεται ρητή αναφορά με σκοπό την προσέλευση ιδιωτικών κεφαλαίων για παραχώρηση μέρους ή όλων των εμπορικών δραστηριοτήτων του Λιμένα. Τι εννοεί; Υπηρεσίες ασφάλειας, καθαριότητας, βοηθητικές υποδομές, ποιος θα τις πληρώνει και με ποια έσοδα;

–      Τέλος δεν γίνεται καμία αναφορά για την τύχη των συνεχιζόμενων έργων του Λιμένα Ηγουμενίτσας και των προβλέψεων ανάπτυξης (Μαρίνα- Εμπορευματικό Κέντρο). Φοβούμαστε ότι το προβλεπόμενο δυσκίνητο της νέας Διοίκησης, θα στερήσει από την Τοπική Κοινωνία αναγκαίες παρεμβάσεις που σήμερα κάνει ο Ο.Λ.ΗΓ. στις ζώνες ευθύνης του ή στις θεσμικές κοινωνικές δραστηριότητες.

                                                                Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.