Το λιμάνι της Ηγουμενίτσας ολοκληρώνει τις πληροφοριακές του υποδομές

med

medΗ δεύτερη τεχνική συνάντηση των εταίρων του έργου MEDPCS πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιουνίου στον Οργανισμό Λιμένα Ηγουμενίτσας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν 10 εκπρόσωποι των συμμετεχόντων στο εταιρικό σχήμα, οι οποίοι συγκρότησαν ομάδες εργασίας για τις επιμέρους δράσεις του έργου.

Τα στρογγυλά τραπέζια ασχολήθηκαν με τεχνικά ζητήματα του έργου όπως:

·         Η ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων Λιμενικών Κοινοτήτων στην Ευρώπη

·         Ενσωμάτωση των logistic στα Συστήματα Λιμενικών Κοινοτήτων

·         Μελέτη των ηλεκτρονικών Υπηρεσιών στα Λιμάνια.

·         Ελάχιστες απαιτήσεις ενός Συστήματος Λιμενικών Κοινοτήτων

·         Ελάχιστες απαιτήσεις για την επικοινωνία μεταξύ Συστημάτων Λιμενικών Κοινοτήτων

·         Μεθοδολογία Εκπαίδευσης

Το έργο MED PCS έχει ως στόχο:

·         Την επίτευξη μίας αποτελεσματικής υλοποίησης του ολοκληρωμένου συστήματος ΙΤ “PORT COMMUNITY SYSTEM” (PCS – ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ), σε 4 Λιμένες της Μεσογείου.

·         Την ανάπτυξη μίας επικοινωνιακής πλατφόρμας, η οποία να επιτρέπει την αποτελεσματική επικοινωνία τέτοιων συστημάτων ΙΤ που εξυπηρετούν τις τοπικές ανάγκες κάθε λιμένα.

·         Την εξασφάλιση μίας αποτελεσματικής και ολοκληρωμένης χρήσης του PCS και των υπηρεσιών του για όλους τους πιθανούς χρήστες.

Στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν:

·         Το λιμάνι της Ταραγκόνα (Ισπανία – Επικεφαλής Εταίρος)

·         Το λιμάνι της Καρθαγένης (Ισπανία)

·         Οργανισμός Λιμένος Μπάρι (Ιταλία)

·         Το πανεπιστήμιο της Νάπολη (Ιταλία)

·         Το Ιταλικό Ινστιτούτο Μεταφορών (Rete Autostrade Mediterranee)

·         Ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας (Ελλάδα) και

·         Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Ελλάδα)

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 1.456.252,50€, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα MED (85% από το ΕΤΠΑ και 15% από Εθνικούς Πόρους).

Ο προϋπολογισμός του έργου για τους Έλληνες Εταίρους ανέρχεται σε 510.000,00€ και ειδικά για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας σε 280.000,00€.

Το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, στοχεύει μέσω του έργου να ολοκληρώσει τις πληροφοριακές του υποδομές σε λογισμικό, αποκτώντας έτσι ένα σύγχρονο, λειτουργικό και φιλικό πληροφοριακό περιβάλλον, μέσω του οποίου θα διευκολύνεται η πρόσβαση και η χρήση των υπηρεσιών του.